Het stämning när klimatfråga diskuterades

Het stämning när klimatfråga diskuterades

2020-02-20 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Bildningsförvaltningens chef Lotta Lindgren och bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S) betonar att inga fel begicks när en rektor tog ett initiativ i klimatarbetet för en tid sedan.

Anton Sejnehed berättar att stämningen var ganska het under bildningsnämndens sammanträde i onsdags. Sverigedemokraterna tycker helt enkelt att kommunen och skolorna är för ensidiga när det kommer till klimatfrågan. SD lyfte exempelvis fram exempel på vetenskapliga artiklar, som pekar åt ett annat håll.

– Det är väldigt tydligt att vi har ett uppdrag att jobba med hållbarhetsfrågor och hållbar utveckling. Det står i styrdokumenten, säger Anton Sejnehed.

Han fortsätter:

– Vi har också ett oerhört tydligt uppdrag om att ta vara på elevers delaktighet – de ska vara delaktiga. I det aktuella fallet hade elever, på ett programråd, framfört att de vill att gymnasiet ska jobba mer med miljö- och klimatfrågor. Eleverna ville ha någon form av grupp på gymnasiet, där man som elev kunde vara engagerad och delaktig i klimatförbättringsarbetet.

”Grova skrivningar”

– Även lärare och andra skulle få möjlighet att vara med. Rektorn skapade en grupp, vilket det sedan skrevs om i tidningen. Och det resulterade i att vi fick en skrivelse till nämnden från Sverigedemokraterna. Och den skrivelsen ledde sin tur till en het stämning, med grova skrivningar, i sociala medier.

– I fortsättningen måste vi lyfta den här typen av frågor på ett sätt som gör att våra medarbetare inte hamnar i en situation där man utsätts för oförskämdheter och grova anklagelser och liknande.

Lotta Lindgren och gymnasiechefen Peter Backhof var med på onsdagens nämndsammanträde, för att informera om vad styrdokumenten, läroplanen, förordningarna och skollagen säger.

– Det demokratiska uppdraget, både i läroplanen och i skolplanen, är jättetydligt. Vi ska lyssna på eleverna, och vi ska lyssna aktivt på dem. Gruppen bildades utifrån det. Vi har inga synpunkter på agerandet i sig, säger Lotta Lindgren.

– Vi var tydliga och sa: ”kom till oss, prata med oss när det finns synpunkter på hur vi agerar”. Vi tar gärna den dialogen. Men den ska kanske inte föras i sociala medier, säger Lotta Lindgren.

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn