Hög risk för hot och våld inom socialt arbete

Hög risk för hot och våld inom socialt arbete

2022-10-22 Av av Oskarshamns-Nytt

SVERIGE

Hot och våld är den främsta orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall bland anställda inom socialt arbete. Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. löper högst risk för ett allvarligt arbetsolycksfall och ligger högre än genomsnittet för hela den svenska arbetsmarknaden.

– Hot och våld den vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall, till exempel att man blir misshandlad eller hotad på jobbet. Dessa olyckor utgör 49 procent av de allvarliga olyckorna för män och 40 procent för kvinnor som jobbar inom socialt arbete, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

– I rapporten presenterar vi statistik över allvarliga arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Vi berättar bland annat om risken för allvarliga arbetsolycksfall och var på kroppen olyckorna sker. Ett särskilt avsnitt handlar om hot och våld-olyckor, där även ej allvarliga arbetsolycksfall inkluderas. Vi kan se att fysiska attacker ligger bakom fyra av fem hot och våld-olyckor.

Yrken som är mest utsatta

I rapporten definieras socialt arbete av yrkena socialsekreterare, behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl., kuratorer, psykologer, psykoterapeuter, biståndsbedömare m.fl., enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 2 och diakoner.

– De två största yrkesundergrupperna, socialsekreterare och behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl, har högst andel hot och våld-olyckor inom yrkesgruppen. För dem utgör hot och våld mer än vartannat allvarligt arbetsolycksfall, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

– Yrkesundergruppen behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. har även högst risk för ett allvarligt arbetsolycksfall och ligger högre än genomsnittet för hela den svenska arbetsmarknaden.

Hot och våld-olyckor på jobbet

Exempel på en kvinna i åldern 36–45 år som jobbar som socialsekreterare, berättar om en hotfull attack på jobbet som ledde till medicinsk invaliditet:

”Tog emot besök på mitt arbetsrum. När klienten skulle gå tog han fram en kniv och höll den mot halsen på mig. Jag blev knivskuren i halsen, vänster hand och i buken.”

En man i åldern 46–55 år som jobbar inom yrkeskategorin behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl, berättar om en händelse som orsakade en akut krisreaktion och långvarig sjukfrånvaro:

”En ungdom slog mig i ansiktet, en annan ungdom sparkade mig i ryggen. När jag vände mig om tog en av dem mina glasögon och slängde i golvet så att de gick sönder”.

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken bidrar till förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Emil Askestad.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: