Hög tid för föreningar att ansöka om bidrag från Föreningslyftet

Hög tid för föreningar att ansöka om bidrag från Föreningslyftet

2021-09-20 Av av Annicka Gunnarsson

OSKARSHAMN

Föreningslivet i Oskarshamns kommun får möjlighet att ansöka om pengar från Föreningslyftet för olika projekt. Sista ansökningsdatum för i år är den 3 oktober 2021.

Föreningslyftet är en unik möjlighet för föreningar i Oskarshamns kommun att söka bidrag för projekt som stärker platsens utveckling och attraktivitet för både boende och besökare. Aktuella riktlinjer och formulär för digital ansökan finns på Attraktiva Oskarshamn ABs hemsida.

Inspirerande exempel

Förra hösten beviljades exempelvis Oskarshamnsrevyn ett bidrag till hyra av utrustning för att sända revyn digitalt. Satsningen är en vidareutveckling och innebär att fler kommer att kunna ta del av Oskarshamnsrevyn.

Ett annat exempel är Oskarshamns Padelklubb som beviljades ett bidrag under våren 2021 för att arrangera Sveriges största padelturnering för ungdomar. ”Satsningen bidrar till att utveckla idrottsturismen i Oskarshamns kommun, ökar platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamn på kartan” enligt motiveringen.

Foto: Freepik

FAKTA / FÖRENINGSLYFTET

Föreningslyftet är en mervärdesinsats i enlighet med det avtal som träffats mellan kommunen och SKB och dess ägare. Projektet syftar till att engagera föreningslivet att bidra med aktiviteter som stärker utveckling och attraktivitet av Oskarshamn, för boende och besökare. Pengar kan sökas av alla allmännyttiga föreningar, med säte i Oskarshamns kommun.

Föreningslyftet har bidragit till många projekt sedan starten 2013.

Foto: Oskarshamnsrevyn (överst)

Dela gärna artikeln: