Högkostnadsskyddet höjdes vid årsskiftet: Patienter får betala mer för sjukvård och läkemedel

Högkostnadsskyddet höjdes vid årsskiftet: Patienter får betala mer för sjukvård och läkemedel

2023-01-05 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

SJUKVÅRD

Egenavgifterna för patienter höjdes på nyårsdagen – och höjningen gäller både på apotek och vid besök i vården.

Sedan den 1 januari får patienter i öppenvården betala som mest 1 300 kronor under en tolvmånadersperiod innan högkostnadsskyddet träder i kraft och besöken blir avgiftsfria. Det är en höjning med en hundralapp jämfört med 2022 och högkostnadsskyddet omfattar bland annat också vissa förbrukningsartiklar.

Frikort för läkemedel

Samtidigt höjdes taket på högkostnadsskyddet för läkemedel inom förmånen på apotek. Sedan den 1 januari betalar vuxna patienter 2 600 kronor innan frikortsgränsen är nådd, mot tidigare 2 400.

Avgifter för exempelvis hälsokontroller, intyg och vissa vaccinationer omfattas inte av högkostnadsskydd. 

Vaccination
Vissa vaccinationer ingår inte i högkostnadsskyddet. Foto: Region Kalmar län

FAKTA / REGION KALMAR LÄN

Patientavgifter: Förändringar i patientavgifter handlar främst om högkostnadsskyddet i öppenvården och för slutenvården. I övrigt inga stora förändringar.

  • Högkostnadsskyddet är den gräns för hur mycket du behöver betala i patientavgift för besök på vårdmottagning under en ettårsperiod. Då du betalat patientavgifter för 1 300 kronor (tidigare 1 200 kr) under ett år, har du rätt till fria mottagningsbesök under resten av året/tolvmånadersperioden.
  • För den som vårdas på sjukhus ökar avgiften per dygn från 110 kr till 120 kr.
  • Avgiften för hälsoundersökningar för att utfärda intyg (till exempel för körkort, faderskap och liknande) debiteras med en avgift som baserar sig på taxa med 375 kronor (tidigare 350 kr) inklusive moms per påbörjad kvart.

Oförändrade avgifter för resa till vårdbesöket: Sjukresa med den linjelagda kollektivtrafiken eller Närtrafiken är kostnadsfri.

Vid resa med ett specialfordon tillkommer en egenavgift på 125 kronor per resa. Det innebär 125 kronor till vårdbesöket och 125 kronor från vårdbesöket. Högkostnadsskyddet träde in när de sammanlagda egenavgifterna vid sjukresa överstiger 2 250 kronor under en 12 månadsperiod, räknat från första resdagen.

Resa med egen bil ersätts med 12 kr per mil. Från ersättningen dras en egenavgift på 125 kr per enkel resa. När de sammanlagda egenavgifterna vid sjukresa överstiger 2250 kr under en 12 månadsperiod, räknat från första resdagen, träder högkostnadsskyddet in.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln med dina vänner: