Hultgården i Misterhult: Folkomröstningsfrågan tas upp i fullmäktige i juni

Hultgården i Misterhult: Folkomröstningsfrågan tas upp i fullmäktige i juni

2020-05-06 0 av Peter A RosénOSKARSHAMN

Kommer det att hållas en rådgivande folkomröstning i frågan om Hultgården och Charlottagården i Misterhult?

Den frågan avgörs med stor sannolikhet i fullmäktige i Oskarshamn i juni. Sedan tar man tag i allt praktiskt kring en eventuell folkomröstning i höst.

Det berättar kommunsekreteraren Per Nygren.

Men helt säker på att frågan lyfts i fullmäktige i juni kan man inte vara, tillägger han.

”Allt kan hända i coronatider.”

”Nej-sidan har inte majoritet”

2 310. Så många namnunderskrifter lämnade Folkinitiativet, som vill rädda Hultgården och Charlottagården, in till makthavarna i Oskarshamns stadshus.

Vår tidning har tidigare berättat att allt talar för att en rådgivande folkomröstning kommer att hållas i frågan – i och med att tillräckligt många partier redan nu har sagt ja till det.

Om minst tio procent av medborgarna, som har rätt att rösta, i en kommun begär att en folkomröstning ska hållas, så måste kommunen pröva frågan.

Om två tredjedelar av ledamöterna i fullmäktige röstar nej till initiativet, så blir det ingen folkomröstning.

Men nej-sidan har inte två tredjedelar av fullmäktigeförsamlingen i den här frågan.

Så många namn krävs

Cirka 2 100 namnunderskrifter krävs för att folkomröstningsfrågan ska komma upp på kommunens bord i Oskarshamn.

Folkinitiativet tog ett beslut om att samla in fler namn, för att ha en säkerhetsmarginal, som gör att man inte faller på att exempelvis 50 namn är oläsliga.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Hultgården i Misterhult. FOTO: PETER A ROSÉN