Hultgården: S och M säger nej till en folkomröstning

2020-05-20 0 av Peter A RosénOSKARSHAMN/MISTERHULT

Majoritetspartierna i Oskarshamns kommun, Socialdemokraterna och Moderaterna, har avslagit Folkinitiativets begäran om en folkomröstning i frågan om Hultgården/Charlottagården.

Partierna hänvisar till att de formella namninsamlingskraven inte har uppfyllts.

Det var i kommunstyrelsen som Socialdemokraterna och Moderaterna tog avslagsbeslutet.

Oppositionspartierna – Sverigedemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet – hade samma yrkanden:

I första hand ville de att kommunstyrelsen skulle besluta om att, med stöd av förvaltningslagen, återlämna namnlistorna till Folkinitiativet, så att Folkinitiativet får en möjlighet att genomföra en komplettering av namnlistorna, så att både namnunderskrifter och namnförtydliganden finns med överallt.

Vill stoppa avvecklingen

Oppositionspartierna yrkade också på att fullmäktige ska ge socialnämnden i uppdrag att stoppa arbetet med att avveckla Hultgården/Charlottagården tills folkomröstningsfrågan är färdigbehandlad och tills en eventuell folkomröstning är behandlad i fullmäktige.

I andra hand yrkade oppositionspartierna att Folkinitiativets begäran avslås med hänvisning till kommunallagens bestämmelser och att fullmäktige beslutar om att, med stöd i kommunallagen, hålla en folkomröstning i frågan om Hultgården/Charlottagården.

Avgörs i fullmäktige

Till detta yrkande kopplade oppositionspartierna även en skrivning om att fullmäktige ska ge socialnämnden i uppdrag att stoppa arbetet med att avveckla boendena i Misterhult tills en folkomröstning genomförts och resultatet av denna har behandlats i fullmäktige.

Men det var majoritetspartiernas beslutsförslag som vann – och ärendet skickas nu vidare till fullmäktige, för ett avgörande.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Hultgården i Misterhult. FOTO: PETER A ROSÉN