Hyresgäst i Oskarshamn: ”Mycket otrygg”

2020-10-12 0 av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Jag är en hyresgäst på Ekvägen i Oskarshamn. Eftersom vi boende här i området har upplevt att trafiksituationen är mycket otrygg har vi efterfrågat sänkt hastighet till gångfart samt en bom i vardera änden av Ekvägen”, skriver en person i ett brev till kommunen.

”Man får köra i 30 km/timme på Ekvägen. Dessutom har frekvensen trafik ökat betydligt under senare år. Obehöriga kör här och använder Ekvägen som genomfart. Byggebo ger oss inget gehör för våra önskningar. De hänvisar till Räddningstjänsten, att det skulle hindra utryckningsfordon vid utryckning. Min fråga till er är hur gör man i andra områden där de har låsta bommar. Exempelvis i Norrtorn finns det bommar som låses med nycklar.”

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se