Ett dödsfall i covid-19 i Kalmar län under helgen

2020-04-20 0 av Peter A Rosén

KALMAR LÄN

Under helgen avled en patient i Kalmar län i sviterna av covid-19.

Patienten ifråga var från Sörmland och räknas därmed in i Folkhälsomyndighetens statistik för avlidna i Sörmland.

Det finns dock en risk för att antalet coronafall kommer att öka i Kalmar län framöver. Det säger Lisa Labbé Sandelin, som är smittskyddsläkare i länet.

I ett pressmeddelande skriver Region Kalmar län att det under de senaste dagarna har funnits en tendens till en ökning av antalet luftvägsinfektioner på flera orter runtom i länet.

– Jag befarar att vi inom några dagar kommer att se en ökning av personer i behov av sjukhusvård, som en följd av fler covid-19-fall. Därför är det viktigare än någonsin att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, säger Lisa Labbé Sandelin.

Det handlar om att tvätta händerna ordentligt och ofta, att undvika att röra ansiktet med händerna, att hålla avstånd till andra människor och om att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom.

För personer som är äldre än 70 år, och personer inom övriga riskgrupper, gäller det att begränsa sina sociala kontakter.

– Om vi får en ökning nu har de som drabbats blivit smittade runt påsken. Det visar hur viktigt det är att undvika större sammankomster, säger Lisa Labbé Sandelin.

En svag ökning av sjukhusvårdade patienter har också noterats under helgen. På måndagen var 30 personer inlagda för covid-19-infektion på länets sjukhus – och av dessa är två från andra regioner.

Sju patienter vårdades på intensiven.

99 coronafall har bekräftats i länet. Drygt 1 100 prover har analyserats vid det mikrobiologiska laboratoriet i Kalmar.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Lisa Labbé Sandelin är smittskyddsläkare i Kalmar län.
FOTO: FREEPIK / REGION KALMAR LÄN