Ingen etablering i Oskarshamns kommun: ”Om den politiska viljan inte finns blir det inte något”

Ingen etablering i Oskarshamns kommun: ”Om den politiska viljan inte finns blir det inte något”

2022-05-18 Av av Annicka Gunnarsson

LÄNET

I mitten av förra veckan stod det klart att företaget Global Food Park kommer att etablera ett storskaligt cirkulärt livsmedelscentrum i regionen. Företaget, som varit i långt gångna diskussioner om etablering på gamla flygplatsen i Oskarshamns kommun, har nyligen tecknat en överenskommelse om en etablering utanför Ankarsrum i grannkommunen Västervik.

Oskarshamn missar en miljardinvestering och flera hundra arbetstillfällen enligt före detta kommunalrådet Ingela Ottosson (M) som skrev en insändare på ON Debatt i fredags där hon kritiserar den politiska viljan i kommunen.

”Om den politiska viljan inte finns blir det inte något. Det räcker inte att säga att vi vill växa och att vi vill bli fler invånare, om man inte förstår vad som är grunden för välfärden, om man inte förstår att det är företagen som primärt genererar arbetstillfällen och därigenom skatteintäkter för vår gemensamma vård, skola och omsorg”, skriver Ingela Ottosson (M).

Storskaligt cirkulärt livsmedelscentrum

”För att vinna kampen om nyetableringar behöver Oskarshamn steppa upp ordentligt, det håller inte att dra etableringsfrågor i långbänk. Vi behöver vara aktiva för att vara attraktiva för nyetableringar,” skriver Ingela Ottosson (M).

Etableringen, som handlar om ett storskaligt cirkulärt livsmedelscentrum, kommer att placeras utanför Ankarsrum i Västerviks kommun. Företaget Global Food Park har tecknat en överenskommelse med Linköpings stift om att få arrendera ett stort markområde för sin kommande etablering.

Stort behov av ökad självförsörjning

Enligt Katharina Hultgren, verksamhetsledare på Atrinova, är projektet redo för uppstart och etableringen kommer att uppmärksammas på både regional och nationell nivå. Anläggningen, som fullt utbyggd kommer att motsvara en yta på hundratals fotbollsplaner, planeras tomat- och laxodling samt en stor solcellspark. Etableringen kommer på sikt att generera hundratals arbetstillfällen och försörja stora delar av landets befolkning med klimatneutrala livsmedel.

”Efterfrågan på klimatsmart och hållbart producerad mat ökar hela tiden och ett stort behov finns av en ökad självförsörjning av livsmedel för att minska vår sårbarhet. Atrinova har arbetat med konceptet sedan flera år tillbaka och bidragit med sin kompetens, sina nätverk och koordineringsstöd”, säger Katharina Hultgren, verksamhetsledare Atrinova och fortsätter:

”Det har under åren genomfört en mängd olika insatser för att utreda förutsättningarna och förbereda en etablering och det är glädjande att idag äntligen se att detta bär frukt”,

Västerviks första resultat via Atrinova

”Att vår kommun är på tårna för nya satsningar och har förutsättningar för detta leder till mycket gott. Initiativet är ett första resultat genom vårt nya medlemskap i Atrinova, ett innovationsnätverk i norra Kalmar län”, säger Ulf Kullin, Västerviks kommun.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: