Insändare: ”Alla ska ha samma rätt till trygghet i Sverige”

Insändare: ”Alla ska ha samma rätt till trygghet i Sverige”

2022-10-02 Av av Oskarshamns-Nytt
INSÄNDARE

Alla ska ha samma rätt till trygghet i Sverige.

Våld i nära relationer ska adresseras på ett likvärdigt sätt oavsett kön och andra grupptillhörigheter hos offer eller förövare. 

Ett samhälle ska bygga på lika rättigheter och skyldigheter för alla och tydliga gränser mellan stat och privatliv. 

Kevin Johansson

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: