Insändare: ”Avveckling av kärnkraften kan och ska endast ske när fullvärdiga alternativ finns”

Insändare: ”Avveckling av kärnkraften kan och ska endast ske när fullvärdiga alternativ finns”

2022-09-17 Av av Oskarshamns-Nytt

INSÄNDARE

Kärnkraft är mest tillförlitliga energikälla, som levererar stabil elförsörjning oavsett väderlek och tid på året.

Kärnkraften är dock inte oproblematisk: trots att den, när allt fungerar som det ska, har noll växthusutsläpp och i övrigt inte påverkar naturen, representerar restprodukter ett problem som inte bara vi, utan även våra barn och deras barn måste ansvara för.

Enorma konsekvenser

Ett reaktorhaveri har dessutom enorma konsekvenser och riskerar göra stora arealer obeboeliga under generationer.

”Sverige måste ha en pragmatisk syn på kärnkraften”

KEVIN JOHANSSON

Sverige måste ha en pragmatisk syn på kärnkraften när många andra är dogmatiska anhängare eller motståndare till detta energislag.

Debatten om kärnkraft bör föras på samma sätt som till exempel vattenkraft, som trots sin förnybarhet innebär stora inverkningar på djur och natur.

En nödvändighet

Jag anser dock att kärnkraften, sina brister till trots, är en nödvändighet för att vi ska klara vår energikonsumtion.

Avveckling av kärnkraften kan och ska endast ske när fullvärdiga alternativ finns som kan producera el lika förutsägbart som kärnkraften har varit.

I de fall kärnkraft är det bästa alternativet ska självklart modernast möjliga teknik användas.

Kevin Johansson

Dela gärna artikeln: