Insändare: Därför vill inte SD bygga den nya skolan på Länsmansängen

Insändare: Därför vill inte SD bygga den nya skolan på Länsmansängen

2021-11-21 Av av Oskarshamns-Nytt

INSÄNDARE

Den styrande majoriteten i Oskarshamn – Socialdemokraterna och Moderaterna – fortsätter, tillsammans med Kristdemokraterna, att utreda Länsmansängen som det bästa alternativet för den nya stora F9-skolan.

Länsmansängen i Oskarshamn. Foto: Peter A Rosén


Förvaltningens utredare, som för övrigt gör ett mycket bra arbete får nu i uppdrag av politikerna att bland annat göra geoteknisk utredning av Länsmansängen. Att Länsmansängen är en gammal sjöbotten som i ett senare skede förmodligen också varit en våtmark är nog de flesta överens om. När byggnation startades i närheten av ängen så dikades med all säkerhet Länsmansängen ut och användes då som jordbruksmark.

”Hela ängen fungerar som en enda stor tvättsvamp och innehåller mängder med vatten”

JAN JOHANSSON (SD)

Hela ängen fungerar som en enda stor tvättsvamp och innehåller mängder med vatten.

”Liten insjö”

Vid stora skyfall översvämmas området och bildar då en liten insjö. Detta fenomen händer inte ofta
men förekommer och kommer förmodligen att bli mer vanligt i takt med klimatförändringar.

Det finns även tankar om att ängen kan innehålla ett torvlager.

Länsmansängen. Foto: Peter A Rosén

Att ängen innehåller stora mängder koldioxid borde nog alla vara överens om. Vid ett
eventuellt skolbygge på marken kommer denna växthusgas att läcka ut – vilket inte vore önskvärt ur ett klimatperspektiv.

”Till saken hör också att stora delar av omgivningen på Länsmansängen är rödlistad”

Till saken hör också att stora delar av omgivningen på Länsmansängen är rödlistad.

På det senaste bildningsnämndssammanträdet var det tre partier (Centerpartiet, Vänsterpartiet samt Sverigedemokraterna) som yrkade på avslag om att fortsätta utreda Länsmansängen.

Vi förordade i stället området nordväst om Havslätts camping där mer lämplig mark finns.

”Mycket stort”

Det är ett mycket stort skogsområde där inga andra verksamheter förekommer.

Med all sannolikhet kommer staden att växa just i det här området i ett framtida perspektiv.

Flera platser – till exempel Mockebo, Ekebo och Rotvik – går att bygga ihop och då kommer den nya skolan att bli mycket central. Dock har Sverigedemokraterna inte ändrat uppfattning i skolfrågan.

Vi vill fortfarande behålla Norra skolan, göra Vallhalla till en F6-skola och utveckla Saltviksskolan till en förskola.

På den nya platsen där vi förordar Havslätt vill vi bygga ett nytt högstadium.


Jan Johansson

Sverigedemokraterna

Ledamot i bildningsnämndens arbetsutskott och bildningsnämnden i Oskarshamns kommun

Dela gärna artikeln: