Insändare: ”Detta gör att du, Rolf Lindström (M), inte längre är trovärdig”

Insändare: ”Detta gör att du, Rolf Lindström (M), inte längre är trovärdig”

2020-07-21 0 av Oskarshamns-NyttINSÄNDARE

1 825 dagar senare…

Ja, så länge har bygden på olika sätt i föreningen Misterhultsbyggdens intresseförening (MIF) och Folkinitiativgruppen arbetat med ärendet HULTGÅRDEN.  

För fem år sedan var fokus på de boendes toaletter som var trånga och omoderna, både för brukare och personal.

Ryktet spreds sig i bygden att nedläggning skulle ske.

Andreas Erlandsson (S) bedyrade att det aldrig var avsikten.

MIF startade då en namninsamling som lämnades över till dåvarande kommunalråd Peter Wretlund, som tog emot underlaget med citatet ”med stor respekt för människors engagemang tar jag emot dessa 600 namn”.

Renoveringen genomfördes därefter på övre våningsplan för cirka 2 miljoner kronor och undervåningen förblev tom sedan kontoret/hemvisten för hemtjänsten flyttat till en Byggeboägd lägenhet i Figeholm.

”Störst till ytan”

Enligt socialchef Anna Lindquist var motiveringen; ”kortare resor till brukare och de flesta är boende i närområdet”.

I översiktsplanen som alla kommuninvånare kunde ta del av under våren 2020, framkommer det väldigt tydligt att norra delen av kommunen är störst till ytan, har flest invånare i åldern 43-63 och flest invånare i åldern 64 och uppåt.  

Kärnfrågan och syftet i vårt arbete är samma sedan 2015.

Inlägg i massmedia under åren har haft fokus åt olika håll, men målet har hela tiden varit att bevara HULTGÅRDEN och CHARLOTTAGÅRDEN.

Påminner om att äldre-/demensboendet BLÅ POJKEN och FREDRIKA i Påskallavik är i behov av stor renovering.

Vidare bedriver PILDALEN och PILGRÄND i centrala Oskarshamn äldre-/demensvård i lokaler som inte är lämpliga för ändamålet.

Fakta är att Figeholms äldre- och demensboende har 16 platser, vilket blir de enda kvarvarande platserna norr om centrala Oskarshamn.

Vidare höjs hyran för brukaren med 2.000 kr/mån för de som flyttar från Misterhult till HANTVERKSGATAN.

Fakta är också att det kostar vår kommun ca 900.000 kr/år att ha tre tomma byggnader i Misterhult.

Dessutom betalar socialförvaltningen hyra för hela HULTGÅRDEN, vilket innebär ca 100.000kr/år för en våning som inte nyttjas.

Detta trots att det finns kö till senior-, äldre- och demensboende i kommunen.

”Förändra och förbättra”

Fakta är att majoritetspolitikern Ingela Ottosson (M) under sin mandatperiod har ett särskilt uppdrag att utveckla landsbygden och till sin hjälp en av kommunen anställd landsbygdsutvecklare.

Utveckling (SAOL) = förändra och förbättra.

Fakta är också att Oskarshamns kommun har en kö till äldreboende.

Kön kommer att kvarstå med 25 personer efter nedläggning av Misterhult.

Fakta är också att två privata stugor längs Ostkustleden stängs i protest den dagen kommunen stänger verksamheterna Hultgården/Charlottagården.

Fakta är också att socialchefen Anna Lindquist tacksamt tog emot beröm från inspektionen för vård och omsorg (IVO) i samband med coronauppföljning tidigare i år.

Detta eftersom Oskarshamns kommun har så många mindre boenden.

Detta gick att läsa i Oskarshamnstidningen (OT) i maj månad. Jag konstaterar bara att det är direkt olämpligt att flytta äldre och dementa kommuninvånare under en pandemi!

”Vad händer nu?”

Så vad händer nu?

Folkinitiativet har överklagat kommunens avslag av den senast inlämnade namninsamlingen.

Folkinitiativet har även tillstånd till två demonstrationer, vilka planeras till den 22 augusti respektive den 3 oktober.

Hos politiker i Socialdemokraterna och Moderaterna märker jag en förändring i bemötande under senaste året.

Ni är inte längre lika säkra när fakta presenterats och offentliggjorts. Socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M) upprepar samma ord i varje artikel som publicerats i OT.

Detta gör att du, Rolf Lindström (M), inte längre är trovärdig för oss läsare och kommuninvånare.

Vi har tagit fram fakta och med det en sanning som stämmer med verkligheten.

”Stor enighet”

Folkinitiativet står fast vid målet och valkampanjen är igång inför valet 2022.

Vi har stöd för vårt mål att bevara HULTGÅRDEN och CHARLOTTAGÅRDEN hos oppositionen.

Det råder en stor enighet i vår bygd och vi arbetar tillsammans, håll i och håll ut, är vårt mantra.

Eva Holm

Folkinitiativet rädda Hultgården/Charlottagården och utveckla landsbygden