Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Insändare: ”Företagaren och politikern Marko Raiskio har kommit med två mycket bra förslag”

ANNONS

INSÄNDARE

Företagaren och politikern Marko Raiskio har den senaste tiden kommit med två mycket bra förslag som skulle göra Oskarshamns kommun till en attraktivare plats.

Dels har Marko föreslagit att en saluhall byggs på Lilla Torget där lokalproducerade produkter saluförs.

Den respons vi fått från lokala odlare har varit mycket stor.

Tanken är att i början en enklare byggnad uppförs och att en permanent byggnad sätts på plats i ett senare skede.

Vidare har Marko kommit med förslaget att delar av innerstaden blir bilfritt.

”Missuppfattades”

Detta förslag missuppfattades av många som trodde att vi ville stänga av hela centrum för biltrafik, så är dock inte fallet.

Vårt förslag är att Kråkerumsbacken och Lilla Torget blir gångstråk där bara nyttotrafik, boende samt bilburna personer med någon form av handikapp tillåts framföra sina fordon.

Journalisten och debattören PM Nilsson har i den liberala tankesmedjan utvecklat detta med bilfria zoner i våra städer.

Han menar bland annat att bilisten inte spenderar en krona förrän vederbörande klivit ur sitt fordon och blivit gångtrafikant.

Det är först då som den gående slinker i på caféet, spontanbesöker butiken som säljer konst eller gör andra köp som inte var inplanerade.

Hälsoaspekt

Vidare finns det en hälsoaspekt i tanken med bilfria områden.

Studier visar klart på att personer som går eller cyklar är friskare än personer som nyttjar bilen i tid och otid.

Förutsättningen är givetvis att sträckan det handlar om är mänsklig.

En tredje sak Nilsson påpekar är de minskade utsläppen från bilarna som har en stor positiv påverkan på människors mående.

PM Nilsson menar också att den gröna staden ger plats för uteserveringar, parker och kulturliv.

Barnen kan leka fritt på gator och torg utan risk för trafikanter medan föräldern/föräldrarna har översyn över dem från det närbelägna caféet eller uteserveringen.

Ovan är något att tänka på för våra beslutsfattare.

Jan Johansson

Partipolitiskt obunden ledamot i Oskarshamns kommunfullmäktigeförsamling

Jan Johansson (SD) talar på ett fullmäktigemöte i Oskarshamn
Jan Johansson. Foto: Peter A Rosén
Marko Raiskio, Oskarshamn
Marko Raiskio. Foto: Peter A Rosén

Foto: Freepik (överst)

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS