Insändare från en undersköterska i Oskarshamns kommun: ”Jag har inget värde”

Insändare från en undersköterska i Oskarshamns kommun: ”Jag har inget värde”

2022-07-01 Av av Oskarshamns-Nytt

INSÄNDARE

Socialstyrelsens kompetensmål för undersköterskor anger den kompetens – alltså de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt – som enligt Socialstyrelsens bedömning behövs för att utföra arbetet som undersköterska med god kvalitet.

I kompetensmålen finns bemötande, helhetssyn, dokumentation, läkemedel, hygien i vård och omsorg, bedömning av hälsotillstånd, vårdåtgärder och vård i livets slutskede.

Att bemötas med respekt av personal med rätt kompetens är avgörande för att äldre ska uppleva sin tillvaro som trygg och värdig – men det känns som att allt detta faller bort under sommaren.

”Sänk inte kraven – höj dem!”

UNDERSKÖTERSKA I OSKARSHAMNS KOMMUN

Sänk inte kraven – höj dem!

Varför sänker arbetsgivaren, Oskarshamns kommun, kraven?

I platsannonsen inför sommaren står det att ingen erfarenhet krävs – men att man kommer långt med ett intresse för människor och att vikariatet kommer att inledas med en god introduktion!

”Vilket skämt!”

Vilket skämt, säger jag!

Introduktionen består av att pärmen med genomförandeplanen kastas fram!

Man hinner knappt få ett ansikte på de boende i dag.

En dag och en kväll – sedan ska de vara redo att ansvara för mellan åtta och tio boendes liv.

Introduktionen för nattpassen består av en halv natt på en våning och en halv natt på nästa våning. Det kan också bli en tredje våning på en natt.

Sedan ska de vara redo att ta hand om åtta till tio boende. Hur hinner vikarien lära sig allt på denna tid?

Jag som arbetat i 30 år lär mig fortfarande något nytt.

Jag tänker på personer med diabetes. Vet den outbildade vikarien, som aldrig har arbetat med gamla eller sjuka, vad han eller hon ska göra om det sjunker eller stiger?

”Har de sett en människa dö?”

Har de sett en människa dö?

Det kan bli vak på boenden – men det går inte alltid att lösa.

Ska man behöva dö ensam, eller med en vilt främmande människa i rummet – som aldrig har varit med om det?

Man anställer folk efter reell kompetens. Vad tittar de på då?

”Känner mig förminskad”

Jag som utbildad undersköterska – med en massa vidareutbildningar – känner mig förminskad.

Jag har lärt mig massor genom åren. Jag utför uppgifter utifrån hälso- och sjukvårdslagen, som är delegerade från sjuksköterskorna.

Jag utför uppdrag av arbetsterapeuter.

Hur kan min kompetens/utbildning mätas med reell och likvärdig kompetens? Man sänker kraven där utbildad personal behövs som mest.

Vi vårdar människor som är multisjuka, har diabetes, hjärtproblem, dialys eller psykisk ohälsa.

”Respekten för de äldre har försvunnit”

Ja, listan kan göras lång.

Respekten för de äldre har försvunnit. Stödet från cheferna finns inte.

Det finns fantastisk personal – men det är inte roligt att jobba inom äldreomsorgen i dag.

Jag har inget värde.

Jag är utbytbar.

En åker ut – och en annan in!

Vi är utbytbara och det gör ont att se!

Varför går jag då till jobbet? Jo, jag vet att på mitt pass gör jag gott och det är mötet med de äldre som gör att jag går en dag till.

Undersköterska i Oskarshamns kommun

Genrebild: Freepik

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn