Oskarshamns-Nytt ON-logo
Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

INSÄNDARE: Höglandsbanan Nässjö – Oskarshamn behövs

ANNONS

INSÄNDARE

Höglandsbanan Nässjö – Oskarshamn behövs!

Region Kalmar har beslutat att man vill behålla Oskarshamns hamn som förbindelsehamn med Gotland.

Vidare är beslutat att Oskarshamn får behålla statusen som TEN-T hamn, vilket innebär att det är en del av EU:s transeuropeiska transportnät.

”Näringslivet är mycket positiva till järnvägstransporter”

CHRISTER WILHELMSSON, ORDFÖRANDE JÄRNVÄGSFRÄMJANDET

Näringslivet är mycket positiva till järnvägstransporter.

Det behövs spåranslutning till kombiterminalen Kvastmossen.

Ovanstående talar för att järnvägen mellan Oskarshamn och Nässjö behöver rustas upp till helsvetsat spår på betongslipers och makadamiserad banvall.

”Bör återöppnas”

I Hultsfred bör stationsområdet utvidgas så växling kan ske till IKEA:s anläggning och inte störa övrig trafik.

Målilla och Mörlunda stationer bör återöppnas. 

Även Stångådalsbanan behöver rustas upp.

Det behövs fler mötesspår för att tågtrafiken ska kunna snabbas upp.

”Det måste ligga i kommunernas och regionens intresse att ha bra järnvägsförbindelser”

Det måste ligga i kommunernas och regionens intresse att ha bra järnvägsförbindelser.

Det är på tiden att östra och norra Småland får ett robust järnvägsnät som kan utnyttjas av såväl person- som godstrafik.

Persontrafiken bör återupptas och tidtabellerna anpassade så att möten sker i Berga med anslutning mot Kalmar och i Hultsfred mot Linköping på Stångådalsbanan.

Med fördel kan motorvagnarna gå dubbelkopplade mellan Berga och Hultsfred och samma i motsatt riktning.

Det är viktig med goda anslutningar i Nässjö och Linköping och att tåg och färja till/från Gotland har förbindelser med varandra i Oskarshamn.

Idag kan en resa mellan Oskarshamn och Göteborg ta omkring sex timmar.

Idag kan man vara i Göteborg först omkring klockan 12.00 från Oskarshamn.

Vissa förbindelser går via Kalmar-Alvesta-Nässjö-Falköping. Med en upprustad Höglandsbana och ny stambana mellan Jönköping och Göteborg kan restiden mellan Oskarshamn och Göteborg bli tre timmar.

Att resa mellan Oskarshamn och Nässjö tar mellan tre och en halv timme och fyra timmar.

En förbindelse är med en väntetid vid Verkebäcksbron i en knapp timme.

”Lockar inte”

Det lockar inte folk att resa kollektivt.

Höglandsbanan har i Nässjö flera anslutningar som är viktiga för Oskarshamn.

Dels är det godståg till Göteborgs hamn och dels är det passagerartåg åt flera håll både söderut, västerut och norrut.

Sträckan mellan Nässjö/Jönköping och Halmstad kan utnyttjas för godståg till Halmstads hamn.

Blir det höghastighetståg är två stationer planerade i Jönköpings län.

”Dessa satsningar kostar pengar, men det finns medel att söka”

Det är Jönköping och Värnamo.

Det är till gagn för resenärer på Höglandsbanan.

Dessa satsningar kostar pengar, men det finns medel att söka för detta.

Dels Klimatklivet genom Naturvårdsverket som har flera ansökningsperioder, dels Nordiska Investeringsbanken, dels genom EU.

Höglandsbanan behövs verkligen!

Christer Wilhelmsson

Ordförande Järnvägsfrämjandet

Foto: Ingemar Lundin

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS