Insändare: ”Narkotika förstör människors liv och göder den organiserade brottsligheten”

Insändare: ”Narkotika förstör människors liv och göder den organiserade brottsligheten”

2022-09-18 Av av Oskarshamns-Nytt

INSÄNDARE

Narkotikaberoende är en sjukdom.

Därför måste missbruksvården förbättras, och hanteringen av narkotika ska bekämpas i alla led.

Narkotika förstör människors liv och göder den organiserade brottsligheten.

Narkotikapolitik ska bygga på en nollvision mot allt drogrelaterat lidande.

Vård

Inriktningen ska vara att rädda liv och bekämpa hantering av narkotika i alla led, inklusive användning.

Vård ska ges till den som använder droger – de hårdaste straffen ska riktas mot tillverkarna, smugglarna och langarna.

”Därför ska all hantering av narkotika (utom medicinsk) vara olaglig”

KEVIN JOHANSSON

En nollvision mot allt drogrelaterat lidande.

Förlorar sin frihet

Den som är beroende av droger förlorar sin frihet.

Därför ska all hantering av narkotika (utom medicinsk) vara olaglig.

Dels för att det inte ska finnas några kryphål i lagen där langare kan gömma sig, dels för att polisen ska ha möjlighet att ingripa tidigt när någon är på väg in i ett missbruk.

”Den som döms för bruk av narkotika ska normalt få vård, inte straff”

Den som döms för bruk av narkotika ska normalt få vård, inte straff.

Hårda straff ska däremot riktas mot tillverkning, smuggling och langning.

Det ska vara lätt att få kontakt med missbruksvården.

Vården ska i första hand ges av sjukvården och kunna nås genom vårdcentralen.

Måste bli bättre

Tillgången till överdoshämmande läkemedel som naloxon måste bli bättre.

Sprututbytesprogram är ett bra komplement som minskar smittspridning.

Man behöver en försöksverksamhet med injektionsrum där den som är inne i ett aktivt missbruk får kontakt med sjukvården samt får hjälp och stöd som kan leda vidare till missbruksvård.

”Priset för att släppa narkotikan fri blir oerhört högt”

Ibland hörs åsikten att det är fel att förbjuda narkotika, eftersom det finns de som kan använda droger utan att fastna i ett missbruk.

Priset för att släppa narkotikan fri blir dock oerhört högt för alla dem som inte är lika lyckligt lottade – den som fastnar i ett beroende förlorar hela sin frihet.

Därför är det rätt att motverka droganvändning.

Samtidigt måste narkotikapolitiken bygga på vetenskap och fakta.

Kevin Johansson

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: