Insändare om bidraget till Hjortberget: ”Obegripligt”

Insändare om bidraget till Hjortberget: ”Obegripligt”

2021-03-30 0 av Oskarshamns-Nytt
INSÄNDARE

Hur tänker Centern?

Vid kommunstyrelsens möte den 23 mars antogs en tilläggsbudget på cirka 25 miljoner kronor, till den driftsbudget som kommunfullmäktige beslutade om i november 2020.

Tilläggsbudgeten baseras på att skatteintäkter och statsbidrag förväntas öka med cirka 35 miljoner kronor 2021.

Det innebär – bland annat – att socialnämnden och bildningsnämnden får en förstärkning på 2,5 miljoner kronor vardera.

Men även föreningslivet blir vinnare.

Runnö samfällighetsförening får pengar till förstärkning av kaj.

Hjortbergets skidklubb kan gå i land med sin dröm om en ny skidlift, tack vare ett bidrag på 3 miljoner kronor som föreningen får av kommunen.

”Vill halvera”

Det enda politiska partiet som var emot detta bidrag var Centern, som vill halvera bidraget.

De menar att Hjortberget redan fått tillräckligt med bidrag.

Visst, det har pumpats in en del pengar i verksamheten – men de bidragen har bland annat gått till snökanoner, rörledningssystem med pumpar, ny belysning, elkraftverk och pistmaskin.

Nu visar det sig att inte ens det nya bidraget räcker till för en ny lift.

Skidklkubben räknar med att minst 5 miljoner behövs till lift och de markarbeten som är nödvändiga för bygget.

Hjortbergets skidklubb kommer att klara denna investering, dels med egna sparade medel och förstärkning från näringslivet.

”Få kommuner i landet kan erbjuda denna utmärkta friskvård bara ett stenkast från stadens centrum”

LEIF AXELSSON (SD) OCH JAN JOHANSSON (SD)

Men skulle kommunfullmäktige gå på Centerns linje, så är det med all sannolikhet slut med skidåkningen på Hjortberget.

Backen har blivit ett eldorado för kommunens intresserade skidungdomar och även vuxna.

”Gör sitt yttersta”

Tillströmningen av skidåkare från angränsande kommuner har varit stor under den här säsongen – eftersom snöteamet gör sitt yttersta för att hålla backarna i förträffligt skick.

Oskarshamns kommun kan vara mycket stolt över denna anläggning.

Få kommuner i landet kan erbjuda denna utmärkta friskvård bara ett stenkast från stadens centrum.

Att Centerpartiet vill halvera bidraget till föreningen är obegripligt – eftersom det kommer att medföra att ingen ny lift finns på plats till nästa säsong och då tror vi att de ideella krafterna som sköter anläggningen tröttnar och lägger ned hela verksamheten.

Leif Axelsson (SD)

Jan Johansson (SD)