Insändare: Så många barn kan skolan i Misterhult ta emot omgående

Insändare: Så många barn kan skolan i Misterhult ta emot omgående

2021-02-05 0 av Oskarshamns-NyttINSÄNDARE

Från och med idag är dags för skolval för barn som ska börja förskoleklass HT 2021.

Skolvalet görs från och med idag på Oskarshamn kommuns e-tjänst och tjänsten är öppen till till 26 februari.

Kommunen har gått ut med information till berörda hur man loggar in och väljer skola.

Med detta sagt har alla kommande förskoleklasselever i kommunen blivit tilldelade en kommunal förskoleklass.

Vi vill bara göra boende ute på landsbygden uppmärksamma på att det även finns en fristående förskola och skola med natur och hälsoprofil som ligger precis bredvid varandra i Misterhult, som drivs av Misterhult Skola Ekonomisk Förening.

Aktivt val

För att välja denna skola måste man göra detta aktivt på kommunens e-tjänst, vilket inte alltid är så lätt att veta om det inte informeras om.

Det går även att välja oss efter detta datum, men då får man vända sig direkt till skolan och rektorn.

Vi har på skolan stor andel behöriga pedagoger och små elevgrupper, vilket gör att vi ligger bra till statistiskt även när det gäller resultat och betyg.

Vi har möjlighet att omgående ta emot minst 10 elever.

Då vi fått till oss att det inför hösten blir ganska trångt i klasserna i Fårbo/Figeholm kan det vara värdefullt att få veta att det finns alternativ här i bygden.

Egen skolbuss

Vi erbjuder även fritidshem för de barn som har behov utav detta före/efter skolan. Vi kan också passa på att nämna att vi har införskaffat en egen skolbuss så att vi kan skjutsa våra elever till och från skolan om de har behov av det och ej blir beviljade kommunal skolskjuts.

I somliga fall erbjuder vi även skjuts hem efter fritids vilket vi är ensamma om i kommunen med att erbjuda.

Detta gör vi då vi vet att det så gott som saknas allmänna kommunikationer i den norra kommundelen och vi ser det som särskilt viktigt för barn boende på landsbygden att kunna få möjlighet att delta i aktiviteter även utanför skoltid.

Jag tänker att det kan vara i folks intresse att få information om att det finns ett fristående grundskolealternativt och samtidigt få veta att för att välja Oskarshamn kommuns enda fristående grundskola så måste man göra detta aktivt, vilket även gäller förskoleklassen som numera är obligatorisk för alla barn året de fyller 6 år.

Misterhults Skola och Förskola går att hitta på:

Facebook: https://www.facebook.com/groups/121589034539084
Instagram: https://www.instagram.com/misterhultsskola/
Hemsida: http://www.misterhultskola.se/

Miša Ignjatović
Rektor, Misterhults Förskola

Bild från en musiklektion på skolan. FOTO: MISTERHULTS SKOLA OCH FÖRSKOLA
En mysig läshörna.
I väntan på konstnärerna.
Lektion om naturresurser och tillgång.
Maten på skolan.
Multiplikation.
Gården på förskolan.