Insändare: Så svarar Kretslopp Sydost på soptömningskritiken

Insändare: Så svarar Kretslopp Sydost på soptömningskritiken

2021-02-23 0 av Oskarshamns-NyttINSÄNDARE

KSRR, som numera heter Kretslopp Sydost, svarar så här på insändaren om soptömningen på Humleplan i Oskarshamn:

Vi utför inte tömningar om det är undermåligt skottat och sandat, som i detta fall vid det planerade tömningstillfället.

Då planeras det för en extratömning som vi har 3 arbetsdagar på oss att utföra.

I detta fall tömde vi redan efter en arbetsdag eftersom vi vill bistå med hög kundservice.

Madeleine Åkesson

Kommunikationsansvarig

Kretslopp Sydost

FOTO

PRIVAT