Insändarreplik: ”De plockar russinen ur kakan”

2020-05-25 0 av Peter A Rosén

INSÄNDARE

Replik från Mattias Adolfson (S) angående ”Länsunionens ledsamma lönesvek”:

Länsunionen har gjort en riktad satsning för att jämna ut könsmässiga skillnader mellan individer och yrkesgrupper på 20 miljoner kronor.

Det är första gången en sådan satsning sker.

Det är en viktig fråga för jämställdheten och ett steg på vägen mot jämlika löner.

Den här satsningen ska ses som del av de totalt 30 miljoner kronorna som är riktat till vårdpersonal utöver den allmänt beslutade lönepotten.

Oppositionen menar att de vill satsa 6 miljoner kronor mer än majoriteten. Det är ju vällovligt.

Men problemet är att man samtidigt vill sänka skatten med uppemot 250 miljoner kronor för innevarande år.

Ett förslag som lades i årets budget.

Det innebär att med oppositionens extra satsning återstår ändå uppemot 244 miljoner kronor för oppositionen att skära ned på.

”Sämre villkor”

Det kommer att drabba våra medarbetare i form av sämre villkor och tuffare arbetsmiljö.

Oppositionen kan inte välja och vraka bland sina siffor och basunera ut dem som ser bäst ut just för stunden.

De plockar russinen ur kakan och det finns knappast någon långsiktighet eller något ansvarstagande i det.

Regionen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar efter Corona.

Allt tyder på att den ekonomiska situationen blir värre än efter finanskrisen.

Minskade skatteintäkter och ökade kostnader, för att inte tala om tunga livsöden, är konsekvenserna av den pandemi som vi är inne i.

”Inget svårt val”

En tid kommer efter Corona då tuffa prioriteringar krävs för att klara av ett uppdämt vårdbehov med långa vårdköer som följd.

I det läget väljer vi ökade satsningar på välfärden före gigantiska skattesänkningar.

Det är inget svårt val.

Mattias Adolfson (S)

Regionråd och ordförande i personalutskottet

Mattias Adolfson (S). FOTO: PETER A ROSÉN