IVO-kritik efter inspektion på Oskarshamns sjukhus: Jimmy Loord (KD) kräver svar

IVO-kritik efter inspektion på Oskarshamns sjukhus: Jimmy Loord (KD) kräver svar

2023-01-23 0 av Oskarshamns-Nytt

OSKARSHAMN

Kristdemokraternas regionråd Jimmy Loord kräver svar från regionmajoriteten SVC om den kritik som Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, rapporterat efter inspektioner på Oskarshamns sjukhus under hösten 2022. ”IVO:s tillsyn visar på många saker som behöver åtgärdas,” skriver Jimmy Loord i ett pressmeddelande på måndagen.

I september genomförde Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, inspektioner vid akutmottagningen, kirurgavdelningen och medicinavdelningen på Oskarshamns sjukhus. I en tillsynsrapport riktas kritik mot en rad olika förhållanden vid sjukhuset. IVO bedömer att ”vårdgivaren inte leder och planerar verksamheten vid Oskarshamns sjukhus på ett sätt som gör att kravet på god vård upprätthålls”.

– Intervjuade sjuksköterskor på medicinavdelningen berättar att patienter som behöver tillsyn och inte själva har förmåga att kunna påkalla hjälp ibland placeras i korridoren för att personalen ska ha bättre möjligheter till överblick över patienten. Om personalen blir upptagen med en försämrad patient på en sal kan det få till följd att patienten i korridoren lämnas ensam utan larm. Som IVO konstaterar är det inte rimligt att patienter placeras i korridorer, dels är det givetvis ingen lämplig vårdmiljö och dels finns det risk för vårdskador om patienter lämnas utan tillsyn. Jag tycker det är väldigt allvarligt, säger Jimmy Loord, regionråd för Kristdemokraterna.

Jimmy Loord (KD)
Regionrådet Jimmy Loord (KD). Foto: Kristdemokraterna

Brist på vårdplatser

I IVO:s rapport framkommer att sjuksköterskorna på akutmottagningen säger att de upplever en brist på vårdplatser varje vecka och att det är personalbrist som medför platsbristen. Sjuksköterskorna uppgav att det har skett en förändring och att patienterna skrivs ut mer frikostigt nu.

De uppgav att sjuksköterskan och läkaren på akutmottagningen kan vara överens om att en patient ska läggas in men vid kontakt med bakjouren kan det bestämmas att patienten ska skrivas ut. Det blir då ett beslut av en läkare som inte sett patienten. Läkarna på akutmottagningen säger enligt rapporten att ”ribban för inläggning höjs och sänks efter platstillgång”.

– IVO:s tillsyn visar på många saker som behöver åtgärdas. Ytterst är det ett politiskt ansvar att se till att våra invånare får den vård de har rätt till. Det får inte vara så att det är platstillgång som avgör om man blir inlagd, det måste vara en medicinsk bedömning som styr. Därför kommer Kristdemokraterna på nästa regionfullmäktige ställa en interpellation där vi kräver svar på vad den politiska majoriteten med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet tänker göra för att komma tillrätta med problemen som IVO:s rapport visat på, avslutar Jimmy Loord.

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: