”Jag har vid ett flertal tillfällen varnat för att platsen är väldigt farlig”

”Jag har vid ett flertal tillfällen varnat för att platsen är väldigt farlig”

2021-02-08 0 av Peter A RosénOSKARSHAMNS KOMMUN

I ett brev till kommunerna Oskarshamn och Västervik vill en privatperson uppmärksamma de lokala makthavarna på den mycket allvarliga frontalkrock som inträffade den 4 februari mitt på bron över Marströmmen på E22:an, på kommungränsen mellan Oskarshamn och Västervik.

”Jag har vid ett flertal tillfällen varnat för att platsen är väldigt farlig med alldeles för höga hastigheter på en smal bro, tio meter. Det är idag skyltat 90 km/h på platsen. Trafikverket vill höja skyltad hastighet till 100 km/h. Observera att bron inte omfattas av kommande ombyggnation till mötesseparerad två-plus-ett-väg. Efter ombyggnationen kommer de höga hastigheterna att bestå (öka ännu mer) och risken för att fordon kommer över på fel sida kvarstår/ökar”, står det i brevet som har skickats in till de båda kommunerna.

”En sänkning till 80 km/h skulle innebära det enda avsteget från 90/100 kim/h på en närmare tre mil lång sträcka. Det skulle också innebära samma hastighet som gäller på Verkebäcksbron (söder om Västervik) och Skramstadsbron (vid Gamleby)”, skriver personen ifråga.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN