Jan Johansson sitter kvar i fullmäktige som politisk vilde: ”Mycket tråkigt”, tycker Leif Axelsson (SD)

Jan Johansson sitter kvar i fullmäktige som politisk vilde: ”Mycket tråkigt”, tycker Leif Axelsson (SD)

2022-12-30 Av av Peter A RosénOSKARSHAMN

ON har tidigare berättat att Jan Johansson lämnar fullmäktigeförsamlingen i Oskarshamns kommun efter det omskrivna kuppförsöket.

Men nu har han ångrat sig.

Han vill sitta kvar i fullmäktige under hela mandatperioden fram till 2026 – som så kallad politisk vilde (partilös).

I ett brev till Oskarshamns kommun och fullmäktige skriver han att han vid ett tidigare tillfälle lämnade in en begäran om entledigande från sitt uppdrag som förtroendevald i fullmäktige.

”Påtryckningar från partiet om att vidtaga disciplinära åtgärder mot mig låg till grund för detta beslut. Det enda partiet kunde straffa mig med var enligt min mening att jag röstade på en annan kandidat till uppdraget som kommunalråd i opposition än den person som nu blev vald. Jag anser att det är en demokratisk rättighet att själv ta ett sådant beslut utan att följa partipiskan. Efter moget övervägande tar jag nu tillbaka mitt beslut om att få bli entledigad från mitt uppdrag i KF. Jag kommer att begära utträde från Sverigedemokraterna och således kommer jag att sitta partilös mandatperioden 2023–2026 i fullmäktige”, skriver Jan Johansson, som nu kallar sig politiskt obunden.

– Alla våra kandidater undertecknar en förklaring om att man avser att lämna sina uppdrag om partiet inte längre har förtroende för kandidaten eller inte avser att fullfölja uppdraget för partiet. Det är mycket tråkigt att Jan väljer att bryta det löfte som han givit i den kandidatförklaring som han undertecknat när han kandiderade för partiet och därmed har lurat väljarna. Min förhoppning är fortsatt att Jan fullföljer det han har lovat partiet och väljarna när han valde att kandidera för Sverigedemokraterna, säger oppositionsrådet Leif Axelsson (SD) till ON på fredagseftermiddagen.

Leif Axelsson SD
Leif Axelsson (SD).

Arkivfoto: Peter A Rosén

Grafik: Sverigedemokraterna

Dela gärna artikeln med dina vänner:

Annonsera digitalt lokalt