Jan Johansson (SD): ”Är fortfarande mycket överraskad över hur du reagerade, Anton”

Jan Johansson (SD): ”Är fortfarande mycket överraskad över hur du reagerade, Anton”

2022-02-16 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

INSÄNDARE

Slutreplik till bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S):

Bra, Anton, att du erkänner att det är trångt på våra förskolor och övriga skolor.

Detta faktum gör att du är tvungen att flytta runt elever i alla möjliga väderstreck – med alla problem som det innebär.

Framför allt gäller detta de yngre barnen som går i förskolan.

”Jag har under den senaste tiden fått många samtal från upprörda föräldrar – framför allt från det västra förskoleområdet, där väntelistan för en plats är mycket lång i dagsläget”

JAN JOHANSSON (SD)

Jag har under den senaste tiden fått många samtal från upprörda föräldrar – framför allt från det västra förskoleområdet, där väntelistan för en plats är mycket lång i dagsläget.

Den rådande trångboddheten i våra skolor över lag borde ni ha åtgärdat och förutsett för 10–15 år sedan.

Några invigningsband kommer nog inte att klippas på de förskolor som planeras att byggas under de närmsta tre–fyra åren, så trångboddheten kommer att förvärras.

”Obegripligt”

Dessutom är ju målsättningen att vi ska vara 30 000 invånare 2030.

Den nya F9-skolan, som ni för tillfället brottas med att hitta en plats för, är nog inte klar inom den tidshorisonten.

Länsmansängen i Oskarshamn. Foto: Peter A Rosén

Att ni fortsätter att utreda Länsmansängen är obegripligt för mig.

Att jag är emot detta storbygge är nog allmänt känt.

Trots detta har jag varit snäll och tipsat er om området nordväst om Havslätts camping, som har alla förutsättningar för detta bygge.

”Vad gäller den infekterade debatten runt min interpellation om Norra skolan på måndagens fullmäktigemöte, så är jag fortfarande mycket överraskad över hur du reagerade, Anton”

Vad gäller den infekterade debatten runt min interpellation om Norra skolan på måndagens fullmäktigemöte, så är jag fortfarande mycket överraskad över hur du reagerade, Anton.

”Ser illrött”

Att Magnus Larsson (C) gick i taket förvånade mig dock inte.

Han ser illrött bara genom att läsa ordet Sverigedemokraterna.

Eftersom du själv, Anton, säger att Norra skolan är olämplig som skola, så borde väl detta gälla elever med olika typer av funktionsnedsättningar i högre grad än övriga elever – eftersom tillgängligheten är undermålig.

Norra skolan i Oskarshamn. Foto: Peter A Rosén

”Att jag tyckte att dessa elever skulle få bättre skolgång på närliggande Vallhallaskolan är väl inget nedsättande, utan bara en omtanke från min sida”

Att jag tyckte att dessa elever skulle få bättre skolgång på närliggande Vallhallaskolan är väl inget nedsättande, utan bara en omtanke från min sida.

Vallhallaskolan uppfyller ju alla krav man kan ställa på en tillgänglig skola.

Brinner för uppdraget

Hade jag dessutom kallat dessa elever för ”personer”, som du gjorde Anton, ja, då hade jag väl fått rött kort för evig tid till möjligheten att arbeta för våra elevers bästa i Oskarshamns kommun – ett uppdrag som jag brinner för, det kan jag garantera dig, Anton.

Jan Johansson (SD)

Ledamot i bildningsnämnden och bildningsnämndens arbetsutskott i Oskarshamns kommun

Dela gärna artikeln: