Jan Johansson (SD): ”Varför anser du att Norra skolan inte är ändamålsenlig som skola?”

Jan Johansson (SD): ”Varför anser du att Norra skolan inte är ändamålsenlig som skola?”

2021-10-17 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

”Varför anser du att Norra skolan (i Oskarshamn, översta bilden) inte är ändamålsenlig som skola?”, skriver Jan Johansson i en fullmäktigeinterpellation till bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S).

Jan Johansson, som är ledamot i bildningsnämnden och bildningsnämndens arbetsutskott, berättar att han har samtalat med många, både före detta och nuvarande, lärare på skolan.

Han skriver att de anser att skolan är trivsam och trygg och att den fungerar alldeles utmärkt.

”Anser du då att dessa lärare har fel i sina bedömningar”

JAN JOHANSSON (SD)

”Anser du då att dessa lärare har fel i sina bedömningar?”, skriver Jan Johansson i interpellationen.

Plan B?

”Om det kommer att visa sig att de två platser som finns kvar för att bygga den nya skolan inte blir möjliga att bygga på, på grund av markförhållanden, miljöaspekter, trafiksituation, stor kostnad med mera – finns det då en plan B för att fullfölja planerna på denna stora skola och hur ser den då ut?”, skriver Jan Johansson.

Vår tidning har tidigare berättat att Oskarshamns kommun har planer på att bygga en ny skola (från förskoleklass till och med årskurs 9), med en kapacitet på cirka 950 elever.

”Tanken är att avveckla Norra skolan och Saltviksskolan. Det finns planer på att bygga om den senare till en ren förskola, vilket SD kan ställa sig bakom. Vidare skall högstadiet på Vallhallaskolan flyttas ut, vilket innebär att Vallhalla blir en F6-skola”, skriver Jan Johansson.

Vallhallaskolan.

Även detta verkar vara en bra idé, fastslår Sverigedemokraterna.

”Vårt förslag har genom hela processen varit att behålla Norra skolan och bygga ett nytt högstadium i Kikeboskolan”

JAN JOHANSSON

Från början hade kommunen nio tänkbara platser för den nya storskolan, konstaterar Jan Johansson.

”I dag återstår det två platser – Länsmansängen och nordväst om Havslätts camping. Dock är inte någon av dessa platser optimala för en ny F9-skola – bland annat på grund av mark- och trafiksituationen. Vårt förslag har genom hela processen varit att behålla Norra skolan och bygga ett nytt högstadium i Kikeboskolan.”

Kikeboskolan.

”Fullt möjligt”

”Det senare är fullt möjligt eftersom byggföretaget GBJ har planer på att bygga om Kikeboskolan till någon form av verksamhet. I dagsläget är det tänkt att det ska bli hyreslägenheter där, men med lite nytänk från kommunens sida skulle man kunna avtala om att en del av byggnaden byggs om till nytt högstadium. En skola som kommunen då kan hyra av GBJ – ungefär på liknande villkor som GBJ och kommunen driver äldreboendet i före detta Hotell Ett”, skriver Jan Johansson.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: