JÄTTESATSNING: Så många nya kärnkraftsreaktorer vill Moderaterna bygga

JÄTTESATSNING: Så många nya kärnkraftsreaktorer vill Moderaterna bygga

2022-06-01 Av av Peter A Rosén

SVERIGE

400 miljarder kronor.

Så mycket vill Moderaterna anslå i kreditgarantier för byggandet av ny kärnkraft.

Enligt beräkningar räcker det till tio nya reaktorer.

”Inget land kan abdikera från ett lands energiförsörjning. Det är vad vi gjort i praktiken i Sverige”, säger Moderaternas partiledare Ulf Kristersson till TT, som skriver att ”tanken är att reaktorerna ska finansieras med 20 procent eget kapital och 80 procent lån”.

”Det bygger på att de gröna kreditgränser som infördes 2021 utvidgas till att omfatta även kärnkraft”, skriver TT.

”Moderaterna vill också att nuvarande regler ändras så att det blir tillåtet att bygga nya reaktorer på fler platser än vad som är tillåtet i dag och att fler än tio reaktorer får vara i drift samtidigt. Fler aktörer än i dag ska också få investera i ny kärnkraft”, skriver TT.

Foto: OKG AB

Dela gärna artikeln: