Jimmy Loord (KD): ”Just nu är det något vi saknar”

Jimmy Loord (KD): ”Just nu är det något vi saknar”

2020-06-18 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

LÄNET

– Vi har under en lång tid påtalat vikten av att reformera arbetet med regionens ekonomi. Det är viktigt att vi har en stabil grund att stå på och just nu är det något vi saknar. Vi hade behövt den grunden vid ingången av pandemins påfrestningar. Det är viktigt att S, C och L tar till sig de konkreta förslag vi lagt på bordet, säger Jimmy Loord (KD).

”Under gårdagens regionfullmäktige behandlades regionens årsredovisning för 2019. Fortfarande går regionens verksamheter med stora underskott, förvaltningarnas samlade resultat slutar på minus 361 miljoner kronor och hälso- och sjukvårdsförvaltningen gör ett resultat på minus 326 miljoner kronor. Liksom föregående år är det pensionsplaceringar, ökade skatteintäkter, och ett positivt finansnetto som gör att man går med vinst. Även kostnaderna för hyrbemanning ökar till rekordhöga 208 miljoner kronor (att jämföra med 204,6 2018 och 152,8 2017)”, skriver Moderaterna och Kristdemokraterna i ett pressmeddelande på torsdagen.

”Lyft en varning”

”Vi i M och KD har under åren kunnat se hur negativt ekonomin i regionen utvecklats och har därför lagt en rad konkreta förslag på åtgärder. Även revisionen har noterat den ekonomiska utvecklingen och har i sin revisionsberättelse lyft en varning för att man inte framgent kan ge styrelsen ansvarsfrihet om detta fortgår. Därför kände vi oss nödgade att lämna en protokollsanteckning under regionfullmäktige som redogör för vårt politiska arbete i frågan under föregående år.”

– Alla goda verksamhetsresultat i regionen är tack vare den engagerade och duktiga personalen. Vi är otroligt tacksamma över den enorma arbetsinsats som gjorts. Men nu när ekonomin blöder och vi ännu ett år redovisar negativa siffror måste vi i regionstyrelsen kliva fram och visa ledarskap, ta ansvar för och kontroll över regionens ekonomi. Nu är det viktigare än någonsin, säger Malin Sjölander (M).

Jimmy Loord (KD). FOTO: PETER A ROSÉN
Malin Sjölander (M). FOTO: PIERRE STJERNFELDT
Dela gärna artikeln: