Jimmy Loord (KD) starkt kritiskt till hur pengar för förlossningsvård har använts

Jimmy Loord (KD) starkt kritiskt till hur pengar för förlossningsvård har använts

2022-04-13 Av av Annicka Gunnarsson

Region Kalmar län har fått statliga bidrag för att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa i länet. Vid redovisningen visar det sig att hela 55 miljoner kronor har gått till satsningar på IT och kommunikation istället för förlossningsvården som pengarna var öronmärkta till.

”Jag är övertygad om att pengarna hade kunnat användas mer effektivt”, säger Jimmy Loord (KD) som är starkt kritisk till hur pengarna har använts.

När Region Kalmar län ska redovisa hur man använt statsbidraget för att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa så visar det sig att 55 miljoner kr inte gått till förlossningsvården. Istället har pengarna använts till satsningar på IT och kommunikation. Detta får regionrådet tillika vice ordförande i beredningen för hälso- och sjukvård, Jimmy Loord (KD) att reagera.

”Det står helt klart att vi tack vare statsbidraget kunnat stärka verksamheten men att hela 55 miljoner kr gått till IT och kommunikationsinsatser är uppseendeväckande. Jag är övertygad om att pengarna hade kunnat användas mer effektivt”, säger Jimmy Loord (KD)

”Som jag ser det behöver vi hitta nya strukturer och transparanta arbetssätt som gör att politiken kan följa hur statsbidragen används. Frågan är vem som äger beslut och kontroll över hur regeringens riktade satsningar ska förverkligas i Region Kalmar län”, fortsätter Jimmy Loord (KD).

Tungt ansvar på majoriteten

Ett tungt ansvar faller förstås på den politiska majoriteten och deras sätt att använda pengarna. I detta fall till insatser de inte var menade för. Det blir märkligt när en S-ledd regering säger att pengarna ska användas till att stärka förlossningsvården och Socialdemokraterna i Region Kalmar län säger att pengarna ska användas till kommunikation och IT.

Säkra hur statsbidragen används

Jimmy Lord (KD) ställer frågan hur kvinnorna i Kalmar län kommer att kompenseras. Regionrådet vill att frågan kommer upp på det politiska bordet om hur de riktade statsbidragen hanteras.

”Förlossningsvården står inför stora utmaningar och man får ständigt höra att det inte finns tillräckligt med pengar. Att då få reda på att hela 55 miljoner inte använts till den direkta förlossningsvården gör mig både ledsen och upprörd. Jag kan som politiker inte stå bakom en sådan prioritering och jag vill att frågan nu lyfts hur vi i framtiden kan säkra att de riktade statsbidragen används på ett sätt som är betydligt bättre än hur det hanterats de sista åren”, avslutar Jimmy Loord (KD).

”Förlossningsvården står inför stora utmaningar och man får ständigt höra att det inte finns tillräckligt med pengar. Att då få reda på att hela 55 miljoner inte använts till den direkta förlossningsvården gör mig både ledsen och upprörd.”

Jimmy Loord (KD) regionråd
Jimmy Loord (KD)
Regionrådet Jimmy Loord (KD) är starkt kritisk till att det statliga bidraget användes till IT och kommunikation istället för till förlossningsvården. Foto: Kristdemokraterna

Foto: Freepik (överst)

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn