Jimmy Loord (KD): ”Vi kan inte nöja oss”

Jimmy Loord (KD): ”Vi kan inte nöja oss”

2021-01-28 0 av Peter A RosénLÄNET

”Investeringar i fastigheter är ett av regionens största ekonomiska åtaganden. Det är en stor och komplex verksamhet. Fastigheter är också i sig ett uttryck för viljeinriktning och dimensionering när det gäller vilken vård regionen vill bedriva”, skriver Moderaterna och Kristdemokraterna i ett pressmeddelande.

”Samtidigt är den demokratiska styrningen i dagsläget svag. I en rapport har regionens revisorer konstaterat att regionen inte helt kan säkerställa en ändamålsenlig investeringsprocess som kännetecknas av god ekonomisk hushållning, och som bidrar till verksamhetsutveckling.”

– Under lång tid framöver kommer regionen lägga stort fokus på att utveckla framtidens sjukvård och med det fastigheterna som vården bedrivs i. Detta arbete bör ske i god demokratisk anda där politiken är med och gör prioriteringar och pekar ut färdriktningar. Därför lägger vi nu ett konkret förslag om att införa ett politiskt organ för ärenden som rör fastigheter och investeringar, säger Malin Sjölander (M).

Malin Sjölander (M).

– Fastighetsinvesteringar är de största ekonomiska investeringarna vi gör i regionen. Vi kan inte nöja oss med hur investeringsprocessen ser ut nu. Politiken behöver bli betydligt mer involverad för att kunna peka ut riktning och göra strategiska bedömningar. Just nu pågår en nationell omställning till nära vård. Ska vi då investera i fler nya dyra byggnader? Den sortens frågeställningar måste upp tydligare på det politiska bordet, menar Jimmy Loord (KD).

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN OCH PIERRE STJERNFELDT