Johanna Wyckman (L): ”Att bekämpa hedersförtryck handlar om frihet”

Johanna Wyckman (L): ”Att bekämpa hedersförtryck handlar om frihet”

2021-12-22 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

LÄNET

Regeringen beslutade i onsdags om en lagrådsremiss med förslag om att det ska införas ett särskilt brott för hedersförtryck.

– Jag välkomnar regeringens initiativ. Liberalerna har länge drivit en politik som innebär hårdare tag mot hedersförtryck. I regionplanen för 2022 har vi lagt ett uppdrag att ta fram en en handlingsplan för jämställdhet som innefattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och könsstympning. Liberalerna nationellt vill pröva utvisning för dem som begår hedersbrott samtidigt som offret får stanna och göra en kunskapssatsning inom polis, domstolar, vården, skolan och socialtjänsten, säger Johanna Wyckman, ordförande för Liberalerna i Kalmar län.

Förslagen i lagrådsremissen innebär att det ska införas ett nytt brott i brottsbalken med beteckningen hedersförtryck. Straffet föreslås vara fängelse i lägst ett och högst sex år.

– Att bekämpa hedersförtryck handlar om frihet. Frihet att få delta i all skolundervisning, att få vara med kompisar, att bestämma över sin sexualitet och vem man vill leva med. Att helt enkelt bestämma över sitt eget liv. Men allt för mångas liv begränsas idag med hänvisning till kultur och religion. För liberaler är det självklart att stå på individens sida och vi försvarar alltid friheten, betonar Johanna Wyckman.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: