Johanna Wyckman (L): ”Den nationella planen täcker inte de investeringsbehov som finns i länet”

Johanna Wyckman (L): ”Den nationella planen täcker inte de investeringsbehov som finns i länet”

2022-01-18 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportinfrastrukturen är ute på remiss. Regionala utvecklingsnämnden kommer i veckan anta ett yttrande som svar på den Nationella planen. Förslaget till yttrande innehåller bland annat synpunkter kring de regionala tågbanorna, E22:an samt väg 25”, skriver Länsunionen – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna – i ett pressmeddelande.

– Det är positivt att planen innehåller satsning på nytt signalsystem för Stångådals- och Tjustbanan. Däremot innebär Trafikverkets förslag att inte några steg tas för att kunna förstora arbetsmarknadsregionerna i Kalmar län. Därtill är exempelvis tilldelningen av resurser till de regionala planerna otillräcklig för att en acceptabel standard ska kunna hållas på vägnätet och för att åstadkomma nödvändiga satsningar på cykelvägar och kollektivtrafik, säger Karin Helmersson (C), regionråd med ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik.

Karin Helmersson (C). Foto: Peter A Rosén

Yttrandet från nämnden går därefter vidare till regionstyrelsen för beslut. Yttrandet kommer sedan att lämnas till Trafikverket inför den fortsatta processen.

”Nu fortsätter påverkansarbetet gentemot den nationella nivån och ansvarig minister”

PETER WRETLUND (S)– Nu fortsätter påverkansarbetet gentemot den nationella nivån och ansvarig minister. I förslaget till yttrandet pekar vi bland annat på att investeringar i Stångådals- och Tjustbanan, samt Kust till kustbanan är helt nödvändiga. Vi trycker också på att de beslutade investeringarna gällande förbifart Bergkvara och mötesseparering Gladhammar-Verkebäck på E22 måste genomföras. Likaså behöver exempelvis genomfart Mönsterås för E22 komma med som objekt i planen, säger Peter Wretlund (S), regionråd med ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik.

Peter Wretlund (S). Foto: Peter A Rosén

– Vi hoppas att Trafikverket tar till sig av våra synpunkter. Vi försöker vara kreativa och göra det vi kan för att få till satsningar på infrastrukturen i länet, till exempel genom att vara med och betala för satsningar på Emmaboda station och trafikplats Glasporten på väg 25 vid Nybro. Den nationella planen som den ser ut nu täcker inte de investeringsbehov som finns i länet, säger Johanna Wyckman (L), regionråd.

Johanna Wyckman (L). Foto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn