Johanna Wyckman (L) om sossarnas besvikelse: ”De var inte glada – det har inte kommit några chokladkartonger”

Johanna Wyckman (L) om sossarnas besvikelse: ”De var inte glada – det har inte kommit några chokladkartonger”

2022-08-09 Av av Peter A Rosén

Annons: Nationaldagen 6 juni

OSKARSHAMN

I mitten av juni berättade Liberalerna att partiet vill vara en del av ett borgerligt majoritetssamarbete i Region Kalmar län efter valet i höst.

Hur reagerade Socialdemokraterna på det beskedet? Vi ställer frågan till regionrådet Johanna Wyckman (L).

– Det är klart att de inte var glada inledningsvis. Det har inte kommit några blommor eller chokladkartonger, svarar hon.

Johanna Wyckman, Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) kallar in till en pressträff på Hotell Corallen i Oskarshamn på tisdagen – för att berätta att Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna är beredda att styra regionen tillsammans efter valet i höst.

Malin Sjölander (M), Jimmy Loord (KD) och Johanna Wyckman (L). Foto: Peter A Rosén

Johanna Wyckman betonar att hon inte var med i processen och förhandlingarna som ledde fram till att Liberalerna satte sig i ett majoritetssamarbete med Socialdemokraterna och Centerpartiet efter förra valet, 2018.

Hon kom in i bilden lite senare – då partikamraten Pierre Edström valde att kliva av.

Liberalerna och Socialdemokraterna ligger långt ifrån varandra på värderingsfronten – och då blir det svårare att få igenom sin politik, konstaterar Johanna Wyckman.

”Nu känner vi en ännu starkare tillhörighet till den borgerliga sidan”

JOHANNA WYCKMAN (L), REGIONRÅD FRÅN OSKARSHAMN

– Vårt tidigare beslut omvärderades både på riksnivå och regional nivå. Ett nytt beslut togs – och vi tar med oss många lärdomar från mandatperioden. Nu känner vi en ännu starkare tillhörighet till den borgerliga sidan. Vi har verkligen insett hur viktigt det är att man delar de grundläggande värderingarna. De borgerliga partierna tittar åt samma håll och har en gemensam vision. Vi har också en nutidsbild av hur det är att sitta i en majoritet – och det är en jättebra erfarenhet, som gör att vi kan komma i gång snabbare efter valet, säger Johanna Wyckman.

”Otroligt glada”

– Vi har fått igenom en del av vår politik i majoritetssamarbetet med Socialdemokraterna och Centerpartiet – bland annat stora satsningar på primärvården och hälsocentralerna. Men vi har exempelvis saknat de borgerliga partiernas samsyn på öppenhet, valfrihet och näringslivsfrågor.

– Nu är vi otroligt och glada över det organiserade samarbetet med Moderaterna och Kristdemokraterna. Vi planerar för ett maktskifte i regionen, säger Johanna Wyckman.

Jimmy Loord (KD):

– Ja, det är såklart otroligt glädjande att vi nu är tre partier som samarbetar med varandra – och att vi på riktigt utgör ett nytt regeringsunderlag i regionen. Jag tror att vi har ganska goda chanser att bidra till ett nytt styre. Vi är tre partier som går till val med våra egna frågor – men under de här dagarna har vi identifierat några frågor som vi tycker är viktiga att driva tillsammans. Det handlar om områden där Region Kalmar län tyvärr inte levererar.

Jimmy Loord (KD). Foto: Peter A Rosén

Malin Sjölander (M):

– Råden och sekreterarna från Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har jobbat tillsammans här på Hotell Corallen i går och i dag. Vi och Liberalerna har levt isär under mandatperioden, men M och KD har kamperat ihop – och vi har haft ett fantastiskt bra och stabilt samarbete i opposition. Vi har drivit oppositionspolitik på ett väldigt offensivt sätt, måste jag säga. Vi är väldigt nöjda. Vi känner att vi har byggt en väldigt bra bas att stå på.

Malin Sjölander (M). Foto: Peter A Rosén

– Till vår stora glädje kunde vi se att Liberalerna valde att lämna majoriteten i regionen. Det är klart att telefonerna började gå varma ganska snabbt. Det blev något fikamöte inledningsvis, och sedan fortsatte vi med samtalen. Ganska tidigt bestämde vi oss för att försöka hitta tillbaka till varandra. Vi började med att träffas här, för att se om det finns några förutsättningar för det. Mycket handlar om personkemi också. Det gick nog bara en halvtimme, sedan kände vi att det här är rätt. Det här är den vägen vi ska gå. Vi är väldigt lika på det värderingsmässiga planet. Vi är tre partier som står väldigt, väldigt nära varandra. Det kan finnas smådetaljer som vi inte är överens om – men dem har vi inte identifierat än. Det finns väldigt mycket som vi är överens om – och vi är mest överens om att vi vill ha ett borgerligt styre i regionen efter valet. Och just nu, som det ser ut, är vi den enda existerande koalitionen i regionvalet.

”Brådskande och angelägna”

– Det verkar som att de andra går till val som enskilda partier. Därför passade vi på att kalla in till en liten pressträff, för att berätta vad vi har kommit fram till under de här dagarna, säger Malin Sjölander.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna är överens om tre sakområden, som de beskriver som ”brådskande och angelägna”: vårdköerna/vårdplatserna, personalpolitiken och infrastrukturen.

”Vi såg hur köerna växte redan innan pandemin”

JIMMY LOORD (KD), OPPOSITIONSRÅD

– Under ganska lång tid har vi sett hur köerna till vård och behandling har vuxit runtom i landet. Många skyller på coronapandemin och säger att det är pandemiköer. Men vi såg hur köerna växte redan innan pandemin. Vi har lagt förslag för att få till en bättre vårdtillgänglighet. Det ska inte spela någon roll var du bor för att du ska få den vård som du behöver. Tyvärr är det så i dag. Nu måste vi sätta fokus på att korta vårdköerna. Vi har den lagstadgade vårdgarantin – men vi lyckas inte leverera. Vi vill att regionen ska leva upp till vårdgarantin. Den ska efterlevas. Vi behöver ta fram tydliga åtgärder för att kunna leverera utifrån vårdgarantin. Sedan 2014 har var sjätte vårdplats i regionen stängts. Det har funnits en ambition om att slimma vården – och det har kanske till och med funnits en föreställning om att ju mer slimmat och ju effektivare vi är, desto bättre är det. Men vi ser att vårdplatssituationen bidrar till att vi får alldeles för långa köer till vården. Här har Region Kalmar län fått pengar för att arbeta fram fler vårdplatser – men vi har ingen modell än, för hur de pengarna ska användas, hur vi konkret ska kunna skapa fler vårdplatser. Det är en av de frågor som vi kommer att ta tag i direkt efter valet, om vi får möjlighet att styra regionen, säger Jimmy Loord.

Hur ska ni göra för att korta vårdköerna?

– Vi har inga konkreta åtgärdsförslag just nu. Men vi säger att vårdgarantin ska efterlevas. Och det är klart att det krävs en dialog med tjänstepersonerna här, för att vi ska kunna ta fram konkreta förslag. Vårdplatser har vi fått pengar till – men det är klart att man inte kan öppna vårdplatser om man inte också har personer som arbetar inom vården. För då finns det inga vårdplatser, svarar Jimmy Loord.

”Under de här dagarna har vi verkligen identifierat regionens stora problemområden”

JOHANNA WYCKMAN

– Under de här två dagarna har vi verkligen identifierat regionens stora problemområden. Jimmy tog upp vårdköerna och vårdplatserna – som är tätt sammankopplade med dagens personalsituation i regionen. Medarbetarna är fantastiska – de gör ett jättebra jobb, men de är trötta och slitna efter pandemin. De har på tok för få kollegor. Personalfrågan måste sättas allra högst upp på agendan – och det är det första vi ska göra efter maktövertagandet. Har vi inte personal, så har vi ingen sjukvård över huvud taget. Vi måste anställa ny personal – och vi måste se till att den befintliga personalen har en bra arbetsmiljö och en rimlig ersättning för sitt fantastiska arbete, säger Johanna Wyckman.

Hon berättar att de tre partierna vill inrätta en kriskommission efter valet – för att komma till rätta med personalsituationen.

– Senare ska vi ta fram ett handlingsprogram, där vi går ner djupare i sakområdena. Men hela organisationen måste jobba med bemanningsfrågan, säger Malin Sjölander.

Det är svårt att få tag i personal i dag. Men högre löner och bättre arbetsmiljö ska råda bot på det problemet, eller?

– Ja, under de senaste åren har mellan 12 000 och 13 000 sjuksköterskor lämnat vården, enligt Vårdförbundets egna siffror. Jag gissar att det finns några hundra här i vårt län. Så vi har folk som kan arbeta inom vården – och som borde arbeta inom vården. Men de har valt att lämna den, på grund av tuffa arbetsvillkor. Ibland handlar det om lönerna, men oftast reagerar de på arbetsvillkoren. Det är för tungt – det är för pressat. Kanske vill många av dem komma tillbaka om vi kan erbjuda dem bra arbetsvillkor, svarar Jimmy Loord.

”E22:an norr om Oskarshamn är ju som en bättre ridväg”

MALIN SJÖLANDER (M), OPPOSITIONSRÅD

– När vi är ute på besök, så får vi ofta höra personal säga att ”jag blir inte sedd – man lyssnar inte på mig, jag är osynlig i den här organisationen”. Därför är det så viktigt med en kriskommission, som Johanna sa. Hela organisationen ska ha det här som sitt fokus. Då hoppas jag verkligen att personalen blir sedd och lyssnad på. Det kan vara unika lösningar som krävs för att vi ska kunna lösa detta, säger Malin Sjölander, som berättar om den tredje punkten i samarbetet:

Infrastrukturen.

”Skandal”

– Regeringen har lagt fram ytterligare ett planförslag. Vi fick med ytterligare något där – men länet är fortfarande eftersatt. E22:an norr om Oskarshamn är ju som en bättre ridväg. Det är skandal. Vi ser förfallet överallt. Vissa vägar i länet kan man knappt åka på. Sedan vet vi inte hur länge våra järnvägar kommer att överleva.

Jimmy Loord (KD), Malin Sjölander (M) och Johanna Wyckman (L). Foto: Peter A Rosén

– Frågan om höghastighetståg (Stockholm–Göteborg–Malmö) är den absolut viktigaste delen. Där hade vi en intensiv konflikt i våras. Det är en nationell fråga, men regionen går in och svarar på remisser och så vidare. Den sittande majoriteten vågade inte säga att de inte tror på höghastighetstågen. Både Centerpartiet och Socialdemokraterna försvarar tanken på höghastighetståg, som inte ens kommer att komma i närheten av Kalmar län. Höghastighetstågen kommer att äta upp minst 400 miljarder kronor. Vem som helst kan räkna ut att en del av den summan hade kunnat gå till nutidsprojekt i vårt län i stället. Höghastighetstågen ligger ganska långt fram i tiden.

– Om fler regionpolitiker är tydliga med att de i stället vill se infrastruktursatsningar i vårt län, så tror jag att det skulle hända mycket mer. Det man har gjort under mandatperioden har inte räckt till för att vi ska få den tilldelningen som vi förtjänar. Vi är fortfarande de som får minst i landet. Vi är alltså den regionen som får de lägsta anslagen per capita.

Vad beror det på, tror ni?

– Vi har legat i botten i tre eller fyra tilldelningsomgångar. Dels handlar det väl om att de inte anser att vi har stora industrier. Men det tycker jag att vi har. Nu sitter vi i Oskarshamn, där vi exempelvis har Scania som jag träffade i våras. De är superberoende av att kunna frakta sina ganska skrymmande produkter på olika sätt. Så det är klart att länet egentligen har förutsättningarna som krävs. En annan del är att vi har jobbat fel. Vi måste bli bättre på att berätta om våra behov för omvärlden. Under de här dagarna har vi till och med pratat om att vi kanske måste vara obekväma inom våra egna partier. För det har inte de andra partierna orkat vara. Ibland måste man dock gå i opposition även inom sitt eget parti. Vi måste skrika lite högre, säger Malin Sjölander.

Kalmar län har blivit styvmoderligt behandlat under decennier…

– Ja, och det byggs på hela tiden. Nu är det så mycket som måste åtgärdas att steget blir för stort för att man ska kunna komma i gång. Men det är vårt jobb att inte ge upp. Vi får testa ett nytt sätt nästa gång, så att de verkligen hör oss. Får vi bättre vägar och järnvägar, så får vi gladare företag som går bättre och blir lönsammare och ordnar tillväxten och skattepengarna – som ordnar sjukvården. Allt hänger ihop, säger Malin Sjölander.

Staten anser att Kalmar län har för få invånare…

– Ja, och så tittar de på den befintliga tillväxten. Stockholmsområdet är ett superexempel på ett område som växer så att det knakar. Där ska infrastrukturen byggas ut. Men vi tittar på vår potentiella tillväxt – och det gills inte i deras ögon, säger Malin Sjölander.

”Deras beräkningsmodeller gynnar storstäderna”

JOHANNA WYCKMAN

– Ja, deras beräkningsmodeller gynnar storstäderna – och missgynnar landsbygden, konstaterar Johanna Wyckman.

– Ja, därför finns infrastrukturen med bland våra tre sakområden. Den är viktig för att länet ska kunna blomstra i framtiden, tillägger Malin Sjölander, som slår fast att bottenplattan för de tre förslagen naturligtvis är ekonomin.

Ekonomin måste granskas ordentligt, anser Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

”Finns områden som blöder”

– Det går att genomföra effektiviseringar utan att man ska uppleva att det är besparingar som görs på sjukvården, exempelvis. Det finns områden där vi blöder. Det är vi helt säkra på. Vi måste sätta oss ner och sondera. Det har inte gjorts på 20 år.

– Vi skulle kunna titta på administrationen. Det är en klassiker. Titta exempelvis på hur Skatteverket och andra myndigheter jobbar digitalt. De har effektiviserat sig. Det måste vi kunna göra även i en sådan här stor organisation. Det kan finnas saker inom regionen som någon annan kan göra både bättre och billigare. Vi måste granska allting. Varje skattekrona ska nyttjas så effektivt som möjligt, säger Malin Sjölander.

”Socialdemokraterna skönmålar systematiskt”

JIMMY LOORD

– Socialdemokraterna skönmålar systematiskt. De säger att allting är bra och att vi har den starkaste ekonomin. De erkänner aldrig att någonting är dåligt eller att det finns något som inte fungerar – eller att något kan förbättras. Sätter man den bilden hela tiden, så finns det heller ingen anledning att ta tag i de utmaningarna som finns. Vi vill bidra med ett annat, transparentare, ledarskap, säger Jimmy Loord, som konstaterar att regionen inte har haft ett helborgerligt styre sedan 2006.

Men för att ni ska kunna ta över, så behöver ni med största sannolikhet även Sverigedemokraternas stöd. Hur ser ni på det?

– Regeringsalternativet består av Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna – men vi är beredda att prata med alla partier. Inte bara Sverigedemokraterna, svarar Jimmy Loord.

Knappast Socialdemokraterna, eller?

– Nja, skulle vi behöva styra i minoritet, så skulle vi behöva göra upp med flera partier. Jag tror att det vore dumt att säga nej till något parti, säger Jimmy Loord.

Men Socialdemokraterna är väl ändå er huvudmotståndare i valrörelsen?

– Ja, det är de, svarar Jimmy Loord.

”Vi ska se problemen, vi ska erkänna problemen, vi ska lösa problemen”

MALIN SJÖLANDER

– De har under en ganska lång tid haft chansen att rätta till problemen – men de har inte klarat av det. Vårt mantra under de här dagarna har varit: ”vi ska se problemen, vi ska erkänna problemen, vi ska lösa problemen”. Det är lite som tolvstegsmetoden. Jag kan inte bli nykter alkoholist förrän jag har erkänt att jag är alkoholist, liksom. Det handlar om att vara ärlig och börja prata om problemen, säger Malin Sjölander.

”Värt att notera”

– Vi är det enda trovärdiga regeringsalternativet just nu. Socialdemokraterna har inget underlag – och absolut ingen egen majoritet. Vi ser att både Socialdemokraterna och Centerpartiet går ut som enskilda partier i valrörelsen. Det är vi som har en plan för ett maktövertagande. Det finns inget annat alternativ i Region Kalmar län för närvarande. Det är värt att notera – och vi är beredda att samtala med alla regionfullmäktigepartier för att få igenom våra budgetar, säger Johanna Wyckman.

Malin Sjölander beskriver M, KD och L som ”realister”.

– På ganska få platser i landet kan något parti ha förhoppningar om att få 51 procent av rösterna. Det är ganska ovanligt i dagens politiska landskap. Då måste man vara ödmjuk och leva med det faktumet – och försöka laga efter läge. Valet handlar om ifall man vill ha ett fortsatt socialiststyre eller en borgerlig majoritet som driver borgerlig politik, säger hon.

”Vi har pratat med SD under hela mandatperioden”

MALIN SJÖLANDER

Ni får kanske ett majoritetsunderlag tillsammans med Sverigedemokraterna. Men ni pratar inte med SD innan valet?

– Vi har pratat med SD under hela mandatperioden. Och vi har pratat med vänstern under hela mandatperioden. Under den senaste budgeten röstade vi på varandras förslag, inom de tre oppositionskonstellationerna (M/KD, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna), svarar Malin Sjölander.

Men Vänsterpartiet är ju ett socialistiskt parti. Då är det väl naturligare för er att samarbeta med SD?

– Det får de ta ställning till, tänker jag. Under de närmaste veckorna ska vi mejsla fram en tydlig sakpolitik som vi tror på. Vi är glada över den här bottenplattan som vi har nu – den är stark. Vi blev till och med klara nästan en timme tidigare än beräknat. Vi gick i mål snabbt. Vi åt tårta redan i går, svarar Malin Sjölander.

– Det spelar ingen roll vilket parti det är, det handlar om sakfrågorna, förtydligar Johanna Wyckman.

Ni kan således tänka er att styra i minoritet, med så kallade hoppande majoriteter…

– Ja, det är en konst att kunna styra i minoritet – om det skulle bli så. Men vi har en tydlig majoritet som vill se en borgerlig politik. Där räknar vi även in Centerpartiet. Men de har sina låsningar. Det känns märkligt att inte Centerpartiet sitter här också. De kör, exempelvis, stenhårt med att barn- och ungdomspsykiatrin ska in i vårdvalet. Det är en fråga som jag har lyft några gånger, som de har sagt nej till. Nu vill man genomföra detta. Kommer de att få igenom det med Socialdemokraterna? Inte en chans. Men i den här konstellationen får man det, säger Jimmy Loord.

”Det hoppas jag inte att de gör”

JIMMY LOORD

– Centerpartiet har inte sagt nej till ett borgerligt samarbete, men de säger nej om vi är beroende av Sverigedemokraterna. Det är deras låsning. Men det är klart att de i grunden vill se en borgerlig politik. Det är bara Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som vill se en socialistisk politik, tillägger han.

Möjligen Miljöpartiet också, om de kommer in…

– Ja, om de kommer in igen. Det hoppas jag inte att de gör. Det står jag för, säger Jimmy Loord.

Dela gärna artikeln med dina vänner: