Kallbadhusfrågan i Oskarshamn avgjordes i en votering i kommunstyrelsen

Kallbadhusfrågan i Oskarshamn avgjordes i en votering i kommunstyrelsen

2021-12-18 Av av Peter A RosénOSKARSHAMN

En majoritet av kommunstyrelsepolitikerna vill inte bygga ett kallbadhus i Oskarshamn. Medborgarförslaget i frågan avslogs på tisdagens sammanträde.

Två av dem som skrev medborgarförslaget var på plats på mötet. I förslaget står det att kommunen skulle kunna bygga ett kallbadhus i en anslutning till en trappa, alternativt att man hittar en befintlig lokal som går att använda.

”Kallbadhuset ska helst innehålla omklädningsrum, duschar och bastu. Om det inte är möjligt i ett första skede föreslås att ett omklädningsrum färdigställs i nära anslutning till en badtrappa”, står det i medborgarförslaget.

Oppositionspartierna Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna yrkade bifall till medborgarförslaget. De vill att finansieringsmöjligheterna ska utredas.

Men majoriteten gick inte på den linjen.

”Vi anser att ett kallbadhus bör finnas i en kommun som gränsar till havet”

JAN JOHANSSON (SD)

– Vi har drivit denna fråga politiskt i många år nu och vi anser att ett kallbadhus bör finnas i en kommun som gränsar till havet. Lämplig placering borde vara Havslättsbadet, där en ganska stor omgestaltning är på gång inom en snar framtid, säger Jan Johansson (SD).

Han fortsätter:

– Vänsterpartiet sa varken ja eller nej när beslutet skulle klubbas, så vi begärde votering i frågan. Det visade sig att de yrkade med Socialdemokraterna och Moderaterna, alltså på avslag.

”Det går att bygga ett kallbadhus väldigt enkelt”

JAN JOHANSSON

– Till saken hör att det tidigare var aktuellt att bygga ett kallbadhus på Brädholmen, om det projektet hade blivit verklighet. Nu är det tydligen inte aktuellt att gå vidare med det projektet. Det går att bygga ett kallbadhus väldigt enkelt. Det kan vara en oisolerad träbyggnad med herr- och damavdelning och en värmekälla i form av en vedeldad och gemensam bastu. För övrigt finns det en förening till som har önskemål om ett kallbadhus, nämligen föreningen Motionsgårdens intresseförening som nu har drivit frågan i cirka 20 års tid, säger Jan Johansson.

I beslutsunderlaget konstaterar kommunen att kallbadhus är populära i vårt land och att de finns i många kuststäder.

”Ofta är det föreningar som äger och driver kallbadhusen. Oskarshamns kommun har för närvarande inga planer på att bygga ett kallbadhus. Kommunen, genom fritidskontoret, har efter att medborgarförslaget inkommit dock fört en dialog med olika intressenter i ärendet, däribland företrädarna för det aktuella medborgarförslaget. Fritidskontoret har meddelat att det under processens gång har bildats en förening med namn Oskarshamns kallbadförening och att kommunen under den fortsatta dialogen med föreningen har hittat ett förslag på placering av ett kallbadhus där det idag finns en befintlig förening och klubblokal med förutsättningar att nyttjas som kallbadhus. Kommunen har erbjudit att gå in med medel för att finansiera en upprustning av befintlig lokal och möjliggöra utvecklandet av en bastu på platsen. Dock har kallbadföreningen tackat nej till erbjudandet med motiveringen att det innebär ett för stort jobb att ideellt renovera och rusta upp lokalerna. Nu vill föreningen fokusera på att få i gång ett större föreningsintresse och locka till sig nya medlemmar. Kommunen har till denna vinter stöttat föreningen genom att subventionera hyran hos en annan förening, där det nu bedrivs bastu och kallbad. Förhoppningsvis kan det i framtiden finnas möjligheter att tillsammans utveckla detta ytterligare”, står det i beslutsunderlaget.

Arkivfoto: Peter A Rosén (Havslätt)

Dela gärna artikeln med dina vänner:

Annonsera digitalt lokalt