Kan ett skyddsombud stänga Scania under pandemin? ON har tagit reda på svaret

Kan ett skyddsombud stänga Scania under pandemin? ON har tagit reda på svaret

2020-11-19 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Oskarshamns-Nytt skickade upp följande frågor till fackförbundet IF Metall, på riksnivå:

Kan ett skyddsombud, på en industriarbetsplats exempelvis, stänga arbetsplatsen på grund av smittspridning (corona)? Vi tänker oss ett exempel där väldigt många är smittade och att det därför kan tänkas vara farligt att arbeta på den aktuella arbetsplatsen.

Vi fick en fråga från en arbetare på Scania i Oskarshamn. Denne undrar vad som händer om han smittas av coronaviruset på arbetsplatsen och därefter blir väldigt sjuk och får men för livet på grund av detta. Kan facket då driva ett skadeståndsärende i ett sådant fall?

Peter Frövén, jurist vid IF Metalls arbetslivsenhet, svarar så här via e-post:

”Ja, rent teoretiskt, så kan ett skyddsombud lägga ett så kallat skyddsstopp på en arbetsplats. Under pandemin har det hänt ganska många gånger, men främst på arbetsplatser inom vård och omsorg. I de fallen har det handlat om att smitta förekommit bland brukare och skyddsutrustning för de anställda saknats.”

”Då skulle ett skyddsombud kunna stoppa arbetet”

PETER FRÖVÉN, JURIST VID IF METALLS ARBETSLIVSENHET

”Såvitt jag vet just nu så har vi inte gjort det inom IF Metall. Det hänger ihop med våra arbetsplatsers natur. Är någon sjuk på våra arbetsplatser så är det arbetsgivarens ansvar att se till så den personen lämnar arbetsplatsen och skyddar de andra anställda från smitta.”

”Så i den teoretiska situationen skulle det i så fall handla om en arbetsgivare som struntar i just den biten och fler och fler på arbetsplatsen smittas. Då skulle ett skyddsombud kunna stoppa arbetet. Sedan är det upp till arbetsgivaren om den accepterar det. Om den inte gör det så får Arbetsmiljöverket avgöra frågan.”

”Vilka åtgärder som krävs för att öppna igen beror på arbetsplatsen”

PETER FRÖVÉN

”Vilka åtgärder som krävs för att öppna igen beror på arbetsplatsen, men det innebär generellt sett alla de delar vi läst om i medier under året. Exempelvis möjlighet att hålla social distans, visir, uppdelade raster och omklädningsrum, med mera.”

”Angående den andra frågan om skadestånd:

Covid-19 klassas som smittsam sjukdom i TFA-försäkringen och de som då kan få ersättning från TFA är anställda vid ett laboratorium, inom sjukvården eller anställd i annat arbete där man behandlar, vårdar eller omhändertar smittförande person. Och man måste vara sjuk i 180 dagar.”

”AGS gäller om man är sjuk och har rätt till sjukpenning enligt Socialförsäkringsbalken, det gäller även när du har smittbärarpenning. OBS! Försäkringarna gäller inte då ersättning lämnas till personer som avstår från arbete på grund av att de tillhör en angiven riskgrupp eller är närstående till en person i en riskgrupp enligt den tillfälliga förordningen om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19. (SFS 2020:582), tyvärr. Vid dödsfall på grund av covid-19 gäller livförsäkringen TGL som vanligt.”

”Då ska man visa på ett vållande och visa att arbetsgivaren brutit mot Arbetsmiljölagen och föreskrifter”

PETER FRÖVÉN

”Att driva ett arbetsskadeärende utifrån arbetssjukdom istället, gentemot arbetsgivaren om man exempelvis jobbar inom industrin, där man har gjort riskbedömningar och försökt att vidta de åtgärder som man kan för att förhindra att eventuell smitta bland anställda ska ske, kan det bli svårt. Då ska man visa på ett vållande och visa att arbetsgivaren brutit mot Arbetsmiljölagen och föreskrifter. Att driva skadeståndsmål torde vara ännu svårare då vi har taleförbund där det finns tecknat avtalsförsäkringar och kollektivavtal”, skriver Peter Frövén.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

Dela gärna artikeln: