Karin Helmersson (C): ”Varenda länsbo kan känna sig trygg med att bli mycket väl omhändertagen på våra sjukhus”

Karin Helmersson (C): ”Varenda länsbo kan känna sig trygg med att bli mycket väl omhändertagen på våra sjukhus”

2022-11-04 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

LÄNET

Ännu ett år ligger Region Kalmar län allra bäst till när det gäller förebyggandet av trycksår. Det visar SKR:s årliga nationella mätning som genomfördes den 14 september.

– Återigen är det hatten av till Region Kalmar läns medarbetare. I nästan varenda mätning kan vi se toppresultat och hur medarbetarnas goda arbete bär frukt. Arbetet med trycksår är särskilt imponerade då ett målmedvetet och aktivt förebyggande arbete inneburit att betydligt färre får trycksår i vårt län, säger Angelica Katsanidou (S).

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande i Region Kalmar län
Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande i Region Kalmar län. Foto: Peter A Rosén

”Målmedvetet arbete”

”De senaste åren har regionen legat mellan fem och tio patienter med trycksår på mätdagen. Runt 2010 låg den siffran mellan 35 och 50. Genom ett ihärdigt och målmedvetet arbete har medarbetarna minskat andelen trycksår avsevärt”, skriver regionens majoritetspartier Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet i ett pressmeddelande.

”Extra glädjande”

– Varenda länsbo kan känna sig trygg med att bli mycket väl omhändertagen på våra sjukhus. Att det dessutom är ett område där vårt län lyckats vända en negativ trend gör det extra glädjande. Länsborna i allmänhet och patienterna i synnerhet gynnas verkligen av medarbetarnas goda arbete, säger Karin Helmersson (C).

Karin Helmersson (C)
Karin Helmersson (C). Foto: Peter A Rosén

– Medarbetarna ska ha en oerhört stor eloge för det arbete som varje dag görs för patienternas bästa. Toppresultat som detta visar på medarbetarnas stora engagemang och det ska de ha all heder för. Här ser vi ännu en anledning till att Region Kalmar län har Sveriges nöjdaste patienter, säger Lena Granath (V).

Lena Granath (V)
Lena Granath (V). Foto: Peter A Rosén

Foto: Socialdemokraterna/Centerpartiet/Vänsterpartiet (översta bilden)

Dela gärna artikeln med dina vänner: