”Kärnkraften är avgörande för att stabilisera elsystemet och för att få konkurrenskraftiga elpriser”

”Kärnkraften är avgörande för att stabilisera elsystemet och för att få konkurrenskraftiga elpriser”

2022-11-24 0 av Oskarshamns-Nytt
LÄNET

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i Region Kalmar län vill återremittera regionala utvecklingsstrategin till förmån för mer fossilfri energiproduktion i Kalmar län.

– En stor andel av Sveriges planerbara och fossilfria elproduktion har lagts ner, vilket bidragit till effektbrist i elsystemet, minskad överföringskapacitet, ökat beroende av fossil elproduktion och höjda elpriser. Samtidigt behöver elproduktionen i landet byggas ut kraftigt för att möta en förväntad fördubbling av elanvändningen 2045. En ökad andel förnybar elproduktion vid denna utbyggnad kommer att ytterligare destabilisera elsystemet och leda till fortsatt effektbrist, fossilberoende och höga elpriser. Det nationella energipolitiska målet kommer att ändras från 100 procent förnybart till 100 procent fossilfritt, som en del i att möta utmaningen. Det medför att planerbara och fossilfria kraftslag som till exempel kärnkraft inte som nu diskrimineras i målformuleringen. Denna ändring i energipolitiken behöver också få genomslag i regionala styrdokument och målformuleringar, särskilt i ett kärnkraftslän som Kalmar län säger Pär-Gustav Johansson (M).

– Nuvarande skrivning med en allt högre andel väderberoende energiproduktion riskerar både länets energiförsörjning och ekonomi, men också många människors boendemiljö och den småländska landbygdsbilden säger Carl-Wiktor Svensson (KD).

– Vi har vid ett flertal tillfällen föreslagit att begreppet ”förnybart” ändras till fossilfritt så att inte kärnkraft exkluderas. Kärnkraften är avgörande för att stabilisera elsystemet och för att få konkurrenskraftiga elpriser. För mig är det en självklarhet att den inte exkluderas i regionens viktigaste styrdokument säger Martin Kirchberg (SD).

Arkivfoto: OKG AB

Dela gärna artikeln: