Karolinska Institutet gör studie om psykisk hälsa under covid-19-pandemin

2020-07-23 0 av Annicka Gunnarsson

SVERIGE

Vilka effekter har pandemin på psykisk hälsa och livskvalitet i Sverige?

Vad ökar risken för försämrad hälsa och vilka långsiktiga konsekvenser kommer vi att se?

För att möta behoven av hjälp på bästa sätt behövs ny kunskap skriver Karolinska Institutet om forskningsprojektet Omtanke2020: Psykisk och allmän hälsa i Sverige under Covid-19-pandemin.

Studien pågår under flera år

Studien startade för drygt en månad sedan och nu söker projektledaren Anna Kähler på Karolinska Institutet efter deltagare till studien som pågår under fem års tid efter att pandemin anses vara över. I studiens inledning får deltagare svara på frågor varje månad och efter ett år så svarar man på samma frågor en gång om året.

Covid-19-pandemin är en stor utmaning

”Covid-19-pandemin är en stor utmaning som världens nationer står inför och beräknas ha en stor inverkan på folkhälsan och ekonomin. Vi vet inte i vilken utsträckning pandemin har påverkat och kommer att påverka psykisk och allmän hälsa bland den svenska befolkningen” skriver KI i studiens informationsunderlag.

Underlaget informerar även om att ”syftet med studien är att öka kunskapen om pandemins effekter på människors psykiska hälsa när landet är som mest drabbat av covid-19 och att undersöka vad dessa effekter beror på och om pandemin leder till mer långsiktiga effekter på psykisk och fysisk hälsa.”

Nationellt projekt

Deltagande i studien är frivilligt och du kan delta oavsett hur påverkad du känner dig av pandemin. Det enda krav som ställs är att du är minst 18 år och har digitalt BankID så att du kan delta i webbenkäter om din hälsa.

Karolinska Institutet är forskningshuvudman för det nationella projektet under ledning av projektledare Anna Kähler och professor Patrick Sullivan.

Läs mer & delta i studien:

Omtanke2020: Studie om psykisk hälsa under covid-19-pandemin

TEXT

Annicka Gunnarsson

annicka@oskarshamns-nytt.se

FOTO

Andreas Andersson, Karolinska Institutet pressbild