”Katastrof”

”Katastrof”

2020-05-11 Av av Peter A Rosén

Annons McDonalds Big Mac 35 kr

OSKARSHAMN

”Katastrof”, svarar Ingemar Lennartsson (KD) när Oskarshamns-Nytt ringer och frågar vad han tycker om måndagens besked i frågan om Folkinitiativet och Hultgården/Charlottagården i Misterhult.

”Det är väldigt tråkigt. Många hade engagerat sig och lagt ned ett oerhört stort jobb med namninsamlingen”, säger han.

”Jag håller helt med Ingemar Lennartsson. ”Katastrof”. Hur kan byråkratin döda en sådan spontan folkrörelse? Så många har engagerat sig i frågan som berör deras lokalsamhälle och nu har de åkt på ett bakslag av formella skäl. Hur kan man fortfarande tro att hens röst betyder något överhuvudtaget? Vi inom Liberalerna har hela tiden varit emot denna nedläggning och vi har inte ändrat oss”, säger Lukasz Czarnowski (L).

Centerpartiet skriver så här i ett inlägg på Facebook:

”Ett mycket tråkigt besked, inte minst för alla de människor i Misterhultsbygden som kämpat och slitit med att få ihop tillräckligt många namnunderskrifter. Vi är ledsna över att dessa nu ogiltigförklaras till allra största del på en teknikalitet. Under de kommande dagarna så måste vi sätta oss in i vad som har gått fel och hur man kan gå vidare med det hela. Faktum är dock att 2 310 personer har skrivit under en namninsamling för att få till en folkomröstning, detta efter ett imponerande arbete och engagemang från människor som kämpat för sin hembygd. Detta är ett arbete och engagemang som vi anser måste respekteras. Därför har Centerpartiet i Oskarshamn inställningen att driva frågan vidare om en folkomröstning i kommunfullmäktige, vi vill att det lokala engagemanget skall få betydelse och antalet underskrifter går heller inte att bortse ifrån även om de nu inte räknas enligt kommunallagen. 
Centerpartiet har under ett års tid stått sida vid sida med de boende i Misterhultsbygden och kämpat för bevarandet av äldreboendet, det kommer vi fortsätta att göra.”

Leif Axelsson (SD) säger så här:

”Tråkigt för alla som har jobbat och jobbar för att äldreboenden i Misterhult ska finnas kvar. Ett slag i ansiktet på de boende, deras anhöriga och för den engagerade personalen.
Om viljan finns från majoriteten, så måste det gå att bevilja en folkomröstning, även om SKR tycker att listorna inte uppfyller kraven.”

Det ser alltså inte ut att bli någon folkomröstning i frågan om Hultgården/Charlottagården i Misterhult. Det skrev vår tidning om tidigare i dag.

Nästan hela namninsamlingen är underkänd, enligt ett par jurister som kommunen har anlitat.

Oskarshamns kommun kallade in till en presskonferens på måndagseftermiddagen. Det var kommundirektören Rolf Persson som höll i den.

Fullmäktige beslutade förra året att lägga ned boendena Charlottagården och Ängsbacken (mer känt som Hultgården) i Misterhult. Ett Folkinitiativ bildades, för att rädda boendena. Initiativet lyckades samla in namnlistor som lämnades över till kommunen den 9 april. Tio procent av de röstberättigade i en kommun måste skriva på för att man ska kunna väcka ett Folkinitiativ i fullmäktige.

Det räcker i dagsläget med 2 113 röster i Oskarshamns kommun. Listorna som lämnades in innehöll 2 310 namnunderskrifter.

“Det är fullt tillräckligt. Vi började då förbereda för att genomföra en folkomröstning. En extern jurist anlitades, som tittade på det här. Juristen kunde konstatera att det finns brister i namnlistorna”, berättade Rolf Persson.

“Det krävs, enligt kommunallagen, att ett antal uppgifter finns med. Det handlar om datum, då man skrev under, och det handlar om namn, namnunderskrift, adress och personnummer.”

Endast 273 är giltiga

“Det visade sig att de här listorna i huvudsak bara innehåller namnen på de som har skrivit under, utan namnunderskrifter. När vi gick igenom listorna, så såg vi att det bara är 273 namnunderskrifter som är giltiga. De andra uppfyller inte lagens krav.”

Rolf Persson pekade på kommunallagen.

“Den är väldigt tydlig med att de här formella kraven ska vara uppfyllda. Om inte de här kriterierna är uppfyllda, så ska man avvisa Folkinitiativ.”

“Vi har även stämt av det här med en jurist på SKR (Sveriges kommuner och regioner), som är särskilt sakkunnig i de här frågorna. Och han kom fram till samma slutsats. Den allra viktigaste komponenten på listan är ju själva namnunderskriften. Det är med den som man bekräftar att man stödjer initiativet.”

“Jag har kommit till den slutsatsen att jag inte kan lägga något annat förslag till kommunstyrelsen nästa vecka än att avvisa Folkinitiativet, på grund av att det inte fyller lagens krav”, sa Rolf Persson.

“Beklagligt”

“Det här är naturligtvis beklagligt. Det har gjorts en enorm insats av många personer, som har hjälpt till med att samla in de här namnen.”

Frågan ska upp i kommunstyrelsen den 19 maj. Sedan ligger den på fullmäktiges bord den 8 juni.

“När fullmäktige ska avgöra om huruvida man ska avvisa Folkinitiativet eller inte, så är det enkel majoritet som krävs”, berättade Rolf Persson.

Det innebär att majoritetspartierna (Socialdemokraterna och Moderaterna) har avgörandet i sina händer.

“Fullmäktige kan även ta ett beslut om att, på eget initiativ, genomföra en folkomröstning. Men inte med stöd av Folkinitiativet”, sa Rolf Persson.

Och då är det enkel majoritet som gäller?

“Ja.”

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Ingemar Lennartsson (KD). FOTO: PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: