Katsanidou (S): ”Olyckskorparna i den politiska oppositionen har återigen fått fel”

Katsanidou (S): ”Olyckskorparna i den politiska oppositionen har återigen fått fel”

2021-02-05 0 av Peter A Rosén
 

LÄNET

Regionens bokslut för 2020 visar på ett överskott på 359 miljoner kronor. Därmed når regionen med råge dess två ekonomiska mål: att ha två procents överskott och att finansiera samtliga investeringar med egna medel utan att behöva låna. Skälen att regionen går 157 miljoner bättre än budgeterat beror i huvudsak på ökade statsbidrag och förbättrad ekonomi i förvaltningarna”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande på fredagen.

– Jag vill rikta en eloge till våra chefer, medarbetare och tjänstepersoner som trots pandemin har lyckats åstadkomma en relativt låg kostnadsutveckling. Räknar man bort fördyrande kostnader som är relaterade till corona så förbättras förvaltningarnas resultat med 130 miljoner kronor under året. Det är en stor bedrift och visar att arbetet med att effektivisera verksamheterna går åt rätt håll. Olyckskorparna i den politiska oppositionen har återigen fått fel, säger Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande (bilden).

”Oerhört påfrestande”

– Jag vill framhålla att regionen trots det ansträngda läget med pandemin har lyckats så väl. Arbetet med covid-19 är enextraordinär händelse som har varit och är oerhört påfrestande. Här har regeringens och samarbetspartierna extra stöd till regionerna spelat en stor roll. Staten har verkligen stöttat regionerna i en svår tid, säger Christer Jonsson (C), regionråd.

– Bokslutet ger regionen en styrka framåt att vi klarar de ekonomiska målen. För att klara av att finansiera investeringar krävs det överskott. Under 2020 investerade Region Kalmar län för sammanlagt 634 miljoner kronor. Det största projektet är det pågående psykiatribygget vid Länssjukhuset i Kalmar.Varje krona kommer från regionens budget, inget från lån, säger Johanna Wyckman (L), regionråd.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN