KD och L vill att socialnämnden ska få mer pengar

KD och L vill att socialnämnden ska få mer pengar

2021-06-16 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Vår tidning berättade nyligen om sparkravet inom socialnämnden i Oskarshamns kommun. Läs mer här.

Frågan gick till votering när den behandlades på kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen.

Kristdemokraterna och Liberalerna vill att socialnämnden ska få en utökad budgetram på knappt 12,9 miljoner kronor.

Pengarna ska täcka de ökade kostnaderna som har uppstått på grund av fler placeringar inom individ- och familjeomsorgen, IFO.

De båda partierna lade fram ett yrkande om detta i kommunstyrelsen.

Finansieringen sker genom att utnyttja en del av de ökade skatteintäkterna och statsbidragen (enligt SKR-prognosen).

SD och V avstod

Yrkandet – som har skrivits under av Ingemar Lennartsson (KD), Mathias Karlsson (L) och Kenny Svahn (L) – ställdes mot majoritetens förslag, som innebär att socialnämndens åtgärdsplan noteras som mottagen.

I voteringen röstade Socialdemokraterna och Moderaterna på förslaget om att notera planen som mottagen.

Liberalerna och Kristdemokraterna röstade givetvis på det egna yrkandet.

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet avstod från att rösta.

Majoritetspartierna vann med 7–3.

Tre ledamöter avstod från att rösta.

Hade anmält förhinder

Centerpartiets kommunstyrelseledamot (Charlotte Sternell) hade anmält förhinder – och en ledamot från Liberalerna (Kenny Svahn) tjänstgjorde i hennes ställe under kommunstyrelsesammanträdet.

Kommunstyrelsepolitikerna tog också ett beslut om att tillsätta en parlamentarisk grupp, där alla partiers gruppledare i kommunstyrelsen tillsammans med socialnämndens arbetsutskott ska följa de åtgärder som socialnämnden arbetar med för att få ordning på budgeten.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 augusti behandlas socialnämndsfrågan som ett skarpt beslutsärende.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: