KD och L vill öppna upp äldreboendena i Misterhult igen

KD och L vill öppna upp äldreboendena i Misterhult igen

2020-10-19 Av av Peter A Rosén

MISTERHULT/OSKARSHAMN

Kristdemokraterna och Liberalerna i Oskarshamns kommun vill öppna upp äldreboendena i Misterhult igen.

Socialnämndens andre vice ordförande Ingemar Lennartsson (KD) och oppositionsrådet Mathias Karlsson (L) berättar att partierna satsar nio miljoner kronor på detta i det gemensamma budgetförslaget för de närmaste tre åren, 2021–2023.

”Så fort som möjligt”

– Vi vill öppna så fort som möjligt – och det kostar ungefär nio miljoner kronor att öppna igen, med personal och allt. Det är vår stora satsning, säger Ingemar Lennartsson.

– Vi står dessutom bakom satsningarna som majoriteten (Socialdemokraterna och Moderaterna) har föreslagit när det gäller Misterhult, berättar Mathias Karlsson.

– Det betyder att vi satsar ordentligt i Misterhult, konstaterar Ingemar Lennartsson, som betonar att det finns drygt 30 personer i äldreboendekön i kommunen i dagsläget.

Det behövs ett boende till?

– Ja. Kön kommer inte att bli kortare, efter vad vi kan se, svarar Ingemar Lennartsson.

– Majoriteten gör ingenting åt den kön.

– Vi satsar på Misterhult och kortar ner äldreboendekön ordentligt.

Kommunen får 13 miljoner kronor i ett statsbidrag som är öronmärkt för äldreomsorgen.

Det blir således fyra miljoner kronor över för partierna när satsningen i Misterhult är genomförd. De resterande pengarna lägger de på generella resursförstärkningar inom äldreomsorgen.

Kristdemokraterna och Liberalerna vill även införa LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten.

De föreslår också att kommundirektören (Rolf Persson) ska få i uppdrag att utreda hur delar av tekniska nämndens verksamhetsområden, som skötsel och underhåll med mera, kan konkurrensutsättas.

De båda partierna vill dessutom ge kommundirektören i uppdrag att utreda privat drift av äldreboende och skola.

Satsar på skolan

– Och vi satsar 8,5 miljoner kronor på skolan. Majoriteten har utökat budgeten med 20 miljoner kronor under den närmaste treårsperioden. Då lyfter vi 4,5 miljoner kronor av dem till skolan – plus 4 miljoner kronor som vi tar från kommunstyrelsen. Därmed höjer vi upp bildningsnämndens budget, säger Mathias Karlsson.

Ni bantar ner kommunstyrelsen?

– Ja, vi tar bort både tjänster och uppdrag. Majoriteten vill lägga pengar på näringslivsinsatser. De vill även lägga mer pengar på jobbet med sjuktalen. Men pengarna till sjuktalen borde finnas inom sjuktalen i sig. De kostar 50 miljoner kronor per år. Det är en stor kostnad – och det borde finnas pengar att ta av.

– Nu har man jobbat med det i tio år – och det har varit den viktigaste frågan. De borde redan ha ett arbetssätt för detta, säger Mathias Karlsson.

– För oss är det enkelt. Det är viktigare att satsa på våra ungdomar, och bildningsnämnden, än att satsa på kommunledningskontoret, understryker han.

I Liberalernas och Kristdemokraternas budgetförslag hittar vi även en satsning på skärgårdstrafiken.

Ingemar Lennartsson (KD) och Mathias Karlsson (L).

– Skärgårdsturerna är viktiga för besöksnäringen. Och det är viktigt att man kan leva och bo i den norra delen av skärgården. Skärgårdstrafiken får 400 000 kronor per år. Vi har även kvar satsningen på enskilda vägar. Vi säger nej till minskningen på 100 000 kronor – den slår hårt mot dem som lever och är verksamma på landsbygden. Det påverkar besöksnäringen och tillgängligheten, säger Mathias Karlsson.

”Måste få fler att flytta hit”

Han understryker att Oskarshamns kommun måste bli en plats där folk vill bo.

– Vi måste få fler att flytta hit. Mycket i kommunen kan bli bättre.

Hur ska kommunen bli attraktivare?

– En bra skola är en jätteviktig förutsättning. Det är viktigare än att ha en attraktiv kommunledning. Barnen måste ha en bra skola. Och det ska kännas tryggt att bo här. Det ska dessutom vara en attraktiv miljö, där det händer saker, säger Mathias Karlsson.

Liberalerna och Kristdemokraterna säger nej till investeringsplanerna på industrimark (på det nya logistikområdet), med en nyupplåning på 400 miljoner kronor.

Partierna lägger istället pengarna på en ny grundskola i Oskarshamn.

Ni vill ha en storskola?

– Nej, vi vill inte ha en stor skola. Vi vill att man delar upp den, så att vi får mindre enheter, säger Mathias Karlsson.

Liberalerna och Kristdemokraterna månar också om de privata skolorna i kommunen, i Misterhult och Bråbo.

– Vi höjer skolpengen, berättar Ingemar Lennartsson.

Kristdemokraterna och Liberalerna vill även se en översyn av hela kommunverksamheten.

– Vi ställer oss bakom majoriteten där. Men egentligen var det vi som kom med det förslaget för länge sedan. Nu nappar de. Det är viktigt att ta reda på vart pengarna går. Vad behöver vi och vad behöver vi inte? Den utredningen hoppas vi mycket på, säger Ingemar Lennartsson.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

Dela gärna artikeln: