Klagomål på felparkerade bilar på Norra Gränsgatan

Klagomål på felparkerade bilar på Norra Gränsgatan

2020-02-24 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Två privatpersoner har skickat in ett brev till kommunen, där de framför sina synpunkter på felparkerade bilar på Norra Gränsgatan i Oskarshamn. Problemet har irriterat dem under flera år.

I brevet till kommunen skriver personerna ifråga att cykelvägar, med mera, vid Norra Gränsgatan och övre delen av Fridhemsgatan tidvis är blockerade av felparkerade bilar.

”Morgon och kväll”

”Detta främst på morgon och sen kväll”, skriver personerna, som undrar vem som har ansvaret för att beivra detta.

I ett svar skriver Lars-Ivar Fellt, trafikingenjör vid tekniska kontoret, att problemet är att det felparkeras när kommunens parkeringsvakter inte är i tjänst.

”Polisens sak”

”Det är polisens sak – men, men”, skriver han i sitt svar.

Privatpersonerna uppmanar även kommunen till trafikvett i samband med halkbekämpning.

”Nära att bli påkörda”

”Vi var nära att bli påkörda av en traktor som saltade på cykel- och gångbanan vid Kapellvägen/Stengatan på morgonen den 20 februari. Han varken väjde eller saktade ner i kurvan mot Stengatan när han mötte oss gående, utan bara körde på. Vi fick slänga oss åt sidan. Han verkade inte notera oss över huvud taget. Tacksam för återkoppling.”

Personerna väntar alltjämt på svar från kommunen när det gäller den frågan.

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Norra Gränsgatan i Oskarshamn.
Dela gärna artikeln: