Klagomål på fordonsförare i Kristineberg

Klagomål på fordonsförare i Kristineberg

2021-04-30 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons McDonalds Big Mac 35 kr

KRISTINEBERG

Oskarshamns kommun har fått in ett klagomål.

En person påpekar att ett flertal individer kör med sina motorfordon mellan Slanastigen och Hermelinstigen i Kristineberg, Oskarshamn.

Denne misstänker att fordonsförarna i fråga vill slippa köra ut på Norgetvägen.

”Vissa kör ner på gång- och cykelvägen och vänder. Vi har även sett motorfordon köra mellan Minkstigen och Ålgårdsstigen. Undertecknad vill att ni åtgärdar detta. Från början när områdena byggdes fanns det hinder så att endast gång- och cykeltrafik kunde passera. Av dessa hinder finns inget kvar”, skriver personen.

”Inte rimligt”

”Som svar på din fråga angående motortrafik på cykelbanor så kommer vi inte att sätta upp några
hinder för detta. Det är inte rimligt att ha hinder på alla cykelvägar i kommunen. Det finns skyltar
som trafikanter ska följa och om detta inte görs är det en sak för polisen”, skriver kommunens gatuchef Arne Erlandsson i ett svar.

Dela gärna artikeln: