Klagomål på trafikdårar i Kristdala

Klagomål på trafikdårar i Kristdala

2020-02-05 Av av Peter A Rosén

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

KRISTDALA

En privatperson tycker att polisen ska genomföra regelbundna fartkontroller på Dämsvägen i Kristdala. I ett brev till kommunen klagar han på ”vårdslösa trafikdårar”.

Enligt brevskrivaren är det bara ett fåtal bilister som håller sig till hastighetsbegränsningen när de kör från och till Kristdalas centrala delar. Många kör betydligt fortare, även de med tunga fordon, påpekar personen ifråga.

”Vilket kan leda till en olycka vid halt väglag.”

Brevskrivaren anser att man borde bygga trottoarer på båda sidor om vägen och sänka hastighetsbegränsningen till 30 kilometer i timmen, i och med att många – både unga och gamla – fotgängare och cyklister använder den här vägen när de exempelvis ska till skolan eller busshållplatsen.

”De byggde nyligen trottoarer längs med Storgatan här i Kristdala – men nu gäller detta hela Dämsvägen, från infarten till brandstationen.”

”Jag vill inte se någon bli påkörd – eller att mina barn blir det. ”Kör sakta – lekande barn”-skyltarna har inte hjälpt. De har plockats ned.”

Brevskrivaren hoppas nu att polisen ska genomföra regelbundna fartkontroller på vägen och att man sätter upp farthinder, eller lägger om den tunga trafiken.

”Och sänk till 30 kilometer i timmen.”

I ett svar till personen ifråga påpekar kommunen att det är Trafikverket som har ansvar för vägen.

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

redaktionen@oskarshamnsnytt.se

072-277 89 77

Dela gärna artikeln med dina vänner: