”Klarar länets tre sjukhus sitt uppdrag vid en kris- eller krigssituation?”

2020-09-07 0 av Peter A RosénLÄNET

”Klarar länets tre sjukhus sitt uppdrag vid en kris- eller krigssituation?”

Den frågan ställer Sverigedemokraterna i en interpellation till regionfullmäktige.

”Den pågående coronapandemin och en alltmer orolig omvärld har gjort frågan om hur sjukvården klarar sitt uppdrag vid en allvarlig kris alltmer brännande. En statlig utredning varnar nu för att alltför mycket resurser samlas till ett litet antal sjukhus”, skriver Sverigedemokraterna i ett pressmeddelande.

”Särskilt oroande”

– Utredningen om hälso- och sjukvården i det civila försvaret framhåller att de flesta akutsjukhus måste klara primärt traumamottagande, livräddande kirurgi och intensivvård, säger Martin Kirchberg (bilden), oppositionsråd för SD. Partiet tycker det är särskilt oroande att den allt större koncentrationen av specialistvården i Region Kalmar län till färre sjukhus riskerar att medföra att de mindre sjukhusen tappar kompetens.

– Vi sverigedemokrater är kritiska till denna utveckling, då det riskerar att urholka kompetensen för akutvård. Vi måste nu säkerställa att alla tre sjukhusen i vårt län har tillräcklig kompetens och resurser att klara av en plötslig och allvarlig händelseutveckling, säger Claus Zaar, ledamot för SD i hälso- och sjukvårdsberedningen. Den statliga utredningen framhåller också att man vid en allvarlig kris måste räkna med att vägburna fordon är det enda sättet att transportera sjuka.

”Långa avstånd”

– Vi har långa avstånd i Kalmar län. Då är det viktigt att alla tre sjukhusen klarar av att ta hand om svårt skadade, säger Martin Kirchberg.

I sin interpellation vill Sverigedemokraterna veta hur Region Kalmar län arbetar för att uppfylla det som sägs i den statliga utredningen om kraven på akutsjukhusen. Man vill också veta hur den ansvariga majoriteten ser på den allt större koncentrationen av specialistkompetens till färre sjukhus mot bakgrund av behoven vid kris eller krig.

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

PIERRE STJERNFELDT