Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Klart: Det blir folkomröstning i Oskarshamns kommun i november

ANNONS

OSKARSHAMN

Nu är det klart.

Den lokala folkomröstningen om ett eventuellt återöppnande av äldreboendena i Misterhult kommer att hållas söndagen den 7 november.

Politikerna tog ett enhälligt beslut på måndagskvällens extrainsatta fullmäktigemöte.

1,5 miljoner kronor avsätts för genomförandet av folkomröstningen (pengarna tas från kommunstyrelsens budget för utveckling och bidrag för 2021).

Kommunstyrelsen får i uppdrag att till fullmäktiges kommande sammanträde ta fram förslag på:

Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler

Folkomröstningsfråga och svarsalternativ

Röstsedlarnas antal, innehåll och utseende

Bestämmelser om förtidsröstning, budröstning, ambulerande röstmottagare samt när och hur resultatet av omröstningen ska redovisas.

Hultgården. Arkivfoto: Peter A Rosén

”Inom Centerpartiet är vi glada i dag”

CHARLOTTE STERNELL (C)

– Inom Centerpartiet är vi glada i dag. Det är bra att vi fattar ett beslut om folkomröstningsdatum och inte ett beslut om att överklaga förvaltningsrättens beslut. Detta visar att även de som inte är folkvalda kan påverka vår demokrati. Det är positivt. Det går inte annat än att känna en stor respekt för folkinitiativets tålamod i frågan. De har drivit den med en hel motgångar på vägen, sa Charlotte Sternell (C).

”Turerna har varit många”

– Men frågan är var i processen försäljningen av Hultgården och Charlottagården är i dag? Om man inte har tagit ett beslut om att upphöra med försäljningen, så är det ett starkt önskemål från Centerpartiets sida att vi avvaktar resultatet i folkomröstningen. Det kanske är så att ni redan har tänkt det – men jag vill ändå ställa frågan. Mitt önskemål är att folkinitiativet får möjlighet att påverka frågeställningen som vi ska gå ut med i folkomröstningen. Alla partier har ju blivit inbjudna att diskutera den frågan i augusti. Och tanken är kanske att folkinitiativet ska få komma med synpunkter och önskemål, tillade hon.

Charlotte Sternell (C). Arkivfoto: Peter A Rosén

Kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) sa så här:

– Turerna har varit många i denna fråga. Fullmäktige tog i november 2019 ett demokratiskt riktigt beslut om att avveckla boendena i Misterhult och Kristineberg. Därefter startade folkinitiativet sitt arbete med att samla in namn – för att få till en lokal folkomröstning i frågan. Namnunderskrifter samlades in – och man fick ihop tillräckligt många namn för att frågan skulle lyftas i fullmäktige.

”Jag känner nu att juridiken har vunnit över politiken – och jag tycker inte att vi ska överklaga förvaltningsrättens beslut”

ANDREAS ERLANDSSON (S)

– Listorna som först lämnades in var inte kompletta, för att uppfylla lagens krav om signaturer och namnförtydliganden. Men innan fullmäktige begärde initiativet ut kopior på listorna och kompletterade kopiorna med namnförtydliganden. Fullmäktige avslog detta efter samråd med flera jurister, som ansåg att detta inte var en godkänd handling.

– Fullmäktiges beslut överklagades och nu har förvaltningsrättens dom kommit. Förvaltningsrätten upphäver fullmäktiges tidigare beslut. Kommunen har nu två alternativ. Antingen så överklagar vi förvaltningsrättens beslut och låter kammarrätten bedöma ärendet – eller så fattar kommunen ett nytt beslut om att genomföra en folkomröstning i frågan. Jag känner nu att juridiken har vunnit över politiken – och jag tycker inte att vi ska överklaga förvaltningsrättens beslut.

Andreas Erlandsson (S). Arkivfoto: Peter A Rosén

Andreas Erlandsson fortsatte:

– Det är inte helt okomplicerat att genomföra en lokal folkomröstning – och det finns flera frågeställningar att ta ställning till som vi ska besluta om på fullmäktiges sammanträde i september. Därför tog jag initiativet att bjuda in samtliga gruppledare till en dialog inför beredandet av de frågor som kommunstyrelsen ska ta beslut om i augusti – och av fullmäktige i september.

Ska fundera i sommar

– Under sommaren kan vi fundera på hur folkomröstningen kan genomföras på bästa sätt. Vi ska också ta ställning hur fullmäktige ska hantera resultatet av omröstningen. Jag tycker att kommunen ska följa utslaget i omröstningen. Det är min uppfattning, sa Andreas Erlandsson.

”Det finns inget uppdrag om att sälja byggnaderna”

ANDREAS ERLANDSSON (S)

Han svarade även på Charlotte Sternells fråga:

– Det finns inget uppdrag om att sälja byggnaderna. Det har tagits ett beslut om att ta fram ett prospekt på fastigheterna – för att se vad man skulle kunna använda dessa till. Någon försäljning kommer inte att bli aktuell innan folkomröstningen är genomförd.

Andreas Erlandsson sa också att folkinitiativet inte kommer att bjudas in till mötet med partiernas gruppledare.

– Däremot har folkinitiativet tagit ett eget initiativ till att bjuda in samtliga partier till ett möte nu i juli (på torsdag), konstaterade han.

”Jag ser inte att kommunen har gjort något fel”

LUCAS LODGE (M)

– Jag ser inte att kommunen har gjort något fel. Efter den här processen vet vi vad som gäller. Vi väljer att inte gå vidare och överklaga, sa Lucas Lodge (M) i ett inlägg.

Lucas Lodge (M). Arkivfoto: Peter A Rosén

Ingemar Lennartsson (KD) var glad:

– Jag tycker att det är roligt att vi har kommit så här långt. Jag ser fram emot folkomröstningen. Den kanske väcker folk i andra frågor också, sa han.

Ingemar Lennartsson (KD). Arkivfoto: Peter A Rosén

Oppositionsrådet Mathias Karlsson (L) höll givetvis med föregående talare.

– Det är en stor fråga, som berör väldigt många människor. Det är en fråga som handlar om ifall man bryr sig om ytterområdena eller inte. Vi ser i dag att vi har ett behov av platser. Det behovet kommer inte att minska. Då är Misterhult ett bra och billigt alternativ för kommunen framgent, underströk han.

– En annan fråga är hur mycket det kostar för oss att ha det ståendes helt tomt? Det finns många frågor runtomkring huvudfrågan – men nu handlar det om folkomröstningen. Jag tycker att det är bra att vi gör det här, tillade han.

Mathias Karlsson (L). Arkivfoto: Peter A Rosén

Lena Granath (V) tycker att det är bra att förvaltningsrätten fick avgöra frågan.

– Och att fullmäktiges beslut upphävdes. Nu, som då, är det för oss i Vänsterpartiet glasklart att en folkomröstning ska genomföras. Andemeningen med lagstiftningen kring folkinitiativ är att medborgare ska kunna väcka frågor, som har stöd av invånarna – och inte att man på så många sätt som möjligt ska kunna finta bort invånarnas vilja, sa hon.

Lena Granath (V). Foto: Vänsterpartiet

– Jag tycker också att det är fullt rimligt, som Lotta (Sternell) efterfrågar, att initiativet ska ha möjlighet att föra in synpunkter på frågeställning och svarsalternativ. Inte på det mötet som vi ska ha – men de ska ha möjlighet att skicka in synpunkter. Det är bra att vi i dag beslutar om en folkomröstning och att vi inte beslutar om en överklagan, sa Lena Granath.

– Jag tackar Andreas för svaret om att det inte blir någon försäljning innan folkomröstningen har hållits. Det känns väldigt tryggt. Jag är väldigt nöjd med det svaret, sa Charlotte Sternell.

Michael Erlandsson (SD) tackade folkinitiativet för det ”enorma arbete” som de har lagt ned.

– Det visar att den här typen av engagemang lönar sig, fastslog han.

Michael Erlandsson (SD). Arkivfoto: Peter A Rosén
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS