Klart: Påskallaviks båtklubb får kommunbidrag

Klart: Påskallaviks båtklubb får kommunbidrag

2021-05-22 Av av Peter A Rosén

PÅSKALLAVIK

425 000 kronor.

Så mycket får Påskallaviks båtklubb i bidrag från Oskarshamns kommun.

Pengarna är öronmärkta för en vågbrytare (350 000 kronor) och ett vindskydd med grill (75 000 kronor).

S och M är överens

Bidragen är en del av överenskommelsen mellan kommunens majoritetspartier – Socialdemokraterna och Moderaterna – som genomför ett flertal satsningar på föreningslivet, för att stötta utvecklingen runtom i kommunen.

Den 1 juni kommer kommunstyrelsens arbetsutskott att ta ovannämnda bidragsbeslut.

Båtklubben i Påskallavik arbetar med att anlägga en vågbrytare – för att få ett bättre skydd i hamnen.

”Genom att anlägga en pir tillskapas utvecklingsmöjligheter i hamnområdet”, skriver Oskarshamns kommun i ett pressmeddelande.

”Fler gästhamnsplatser ger ökade förutsättningar för det lokala näringslivet och kommersiell service och bidrar till en attraktiv plats för såväl boende i området som tillresande”

INGELA OTTOSSON (M), KOMMUNALRÅD I OSKARSHAMNS KOMMUN

”Projektet ska resultera i ytterligare platser i gästhamnen, fler fasta båtplatser och även badmöjligheter i anslutning till piren. Genom att anlägga en pir-lösning ges också förutsättningar för turbåtar att angöra hamnen.”

– Fler gästhamnsplatser ger ökade förutsättningar för det lokala näringslivet och kommersiell service och bidrar till en attraktiv plats för såväl boende i området som tillresande, säger kommunalrådet Ingela Ottosson (M).

”Känns bra”

Den totala projektkostnaden uppgår till 1,7 miljoner kronor. Klubben har ansökt om 1 miljon kronor från Kustlandet – föreningens egna insatser uppgår till 350 000 kronor. Kommunen står alltså för de återstående 350 000 kronorna.

”För att öka trivseln i området finns också ett önskemål från båtklubben om ett vindskydd med grill norr om Callerströmska magasinet och beachvolleybollplanen”, skriver kommunen.

– Det känns bra att kunna erbjuda olika typer av aktiviteter som lockar människor med olika intressen, säger Ingela Ottosson.

ARKIVFOTO: PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: