KLT kan höja ersättningen för dem som åker med egen bil vid sjukresa

KLT kan höja ersättningen för dem som åker med egen bil vid sjukresa

2023-01-19 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

LÄNET

”Kalmar länstrafik kommer att se över möjligheten att höja ersättningen för dem som åker med egen bil vid sjukresa”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande på torsdagen.

”Det framgår av svaret på ett medborgarförslag som kollektivtrafiknämnden behandlade på torsdagen. Nämnden pekar i svaret på att trafikdirektören fått i uppdrag att genomföra en ekonomisk översyn av kollektivtrafiken både på kort och lång sikt för att uppnå en ekonomi i balans.”

”I det arbetet kommer också en översyn av milersättningen för resa med egen bil vid sjukresa att ingå.”

”Medborgarförslaget går vidare till regionfullmäktige för slutlig behandling”, skriver regionen.

”Vid kollektivtrafiknämndens sammanträde godkändes också verksamhetsplanen för 2023 och val genomfördes till flera organ som har kopplingar till kollektivtrafiken.”

”KD lyfte frågan om den senaste tidens trådpåkörningar längs Stångådalsbanan och ville att trafikdirektören skulle utreda och redovisa omständigheter, kostnader, intäktsförluster, förseningar såväl som proaktiva åtgärder och utvecklingen löpande under året vid nämndsmötena. Förslaget fick stöd av M och SD.”

”S, V och C höll med om behovet av utredning men att uppdraget istället skulle gå till Krösatågets ledning. Något som också blev kollektivtrafiknämndens beslut”, skriver regionen. Bild: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln med dina vänner: