Kommunalrådet bemöter kritiken från Christer Ohlsson i Blomstermåla

Kommunalrådet bemöter kritiken från Christer Ohlsson i Blomstermåla

2021-03-10 0 av Peter A Rosén
BLOMSTERMÅLA

I måndags skrev vi om Christer Ohlsson, som tycker att trafikanterna kör på tok för fort på Mönsteråsvägen, väg 628, invid Blomstermåla-gränsen.

Hur ser Mönsterås kommunalråd Anders Johansson (C) på situationen?

Vi ställer frågan på onsdagen.

– Det är Trafikverkets väg och de sätter sina hastigheter. Så är det, svarar han.

På tisdagen pratade vår tidning med Katarina Wolffram, som är presskommunikatör på Trafikverket.

Hon påpekade att det finns föreskrifter som talar om var gränserna för de olika hastighetsbegränsningarna ska gå.

”Felplacerade”

– Och 50-skyltarna på den här vägen var felplacerade tidigare. Därför flyttade man på dem, förklarade hon.

Katarina Wolffram berättade också att Trafikverket kommer att vidta åtgärder för att få fler att köra lagligt på den aktuella sträckan, där hastighetsbegränsningen går från 80 till 50 från Tålebo-hållet och följaktligen från 50 till 80 från Blomstermåla-hållet.

Förstärker skyltningen

– Vi kommer att förstärka skyltningen, så att det blir tydligt att det rör sig om ett tätortsnära område. Vi kommer också att förstärka skyltningen vid cykelbaneövergången.

Katarina Wolffram betonade dessutom att Mönsterås kommun har ett ansvar i detta.

– Att man sänker hastigheten till 40 i tätorter blir allt vanligare i runtom i Sverige. Det är något kommunen kan titta på och ha med i sin planering, sa hon.

Hur ser Anders Johansson på detta?

– Ja, vi har möjligheten att sänka standardhastigheten till 40 i alla samhällen i kommunen. Kommer det en central rekommendation om att man ska sänka till 40, så tar vi ställning till det då. Jag vet att man jobbar med detta på central nivå – men vi föregriper inte den utredningen.

Ni kommer inte att ta ett eget initiativ och sänka från 50 till 40?

– Nej, vi är inte där i dagsläget. På många ställen skulle 40 upplevas som en för låg hastighet.

Kan det bli aktuellt med en chikan på Mönsteråsvägen, i närheten av Blomstermåla-gränsen?

– Det är Trafikverkets väg. Det får de göra i sådana fall.

Polisen har också ett ansvar. Det är viktigt med hastighetskontroller…

– Ja, och jag vill berömma polisen. De har verkligen steppat upp sitt arbete i Mönsterås- och Högsby-området. De har betydligt fler trafikkontroller nu. Att folk håller sig till hastighetsbegränsningarna är förstås viktigt – men vi har framför allt problem med drog- och rattfyllerier. Där har polisen intensifierat sitt arbete oerhört mycket.

– Vi är väldigt nöjda, säger Anders Johansson.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN